Stres za koji ste odgovorni

(Last Updated On: )

Svi danas govore o stresu, kao o jednom, uopštenom pojmu. Podrazumeva se da se radi o napetosti i pritisku koji se ne može izbeći, a u stvarnosti nije tako. Deo stresa jeste prouzrokovan spoljašnjim okolnostima, dodatni problem stvara naše neodgovarajuće reagovanje na stresne situacije i nespremnost na borbu, ali postoji stres koji sami stvaramo. Njega se sa malo pažnje i volje sasvim sigurno možemo osloboditi, pa zašto onda ne pomoći sebi.

Evo nekoliko saveta.

Nered u stanu pre odlaska na spavanje znači da će vas ujutro sačekati okruženje u kojem ćete se teško snaći ukoliko neki posao pokušate da obavite, uključujući najjednostavnije aktivnosti u kuhinji i kupatilu. Bilo bi dobro da na kraju dana odvojite vreme i raspremite prostorije – uređivanje i čišćenje će vas opustiti, a koristiće i snu. Na psihološkom nivou, na ovaj način dobijate utisak da kontrolišete svoje okruženje i da ste aktivni u njemu, što podiže nivo samopouzdanja i optimizma.

Pokušajte da ne komplikujte stvari koje su jednostavne i smanjićete umor i stres.

Najveća količina stresa koga sami indukujemo povezana je sa donošenjem odluka.

Kada donosite odluku, bilo koju, usmerite pažnju samo na dve ili tri najvažnije činjenice i posledice. Ne razmišljajte o detaljima i, posebno, ne „prognozirajte“ ishode i okolnosti za koje znate da su malo verovatni. U praksi se donošenje odluka na osnovu najvažnijih podataka često naziva esencijalizam, i u poslednje vreme mu se pridaje značajna pažnja.

Svako od nas ima osnovne vrednosti i čvrste principe kojih se pridržava. Ako se nalazite u situaciji da vam se nudi da ih prekršite – ne činite to i ne razmišljajte dalje. Stres kojem biste sigurno sebe izložili u ovom slučaju bi bio veliki i dugotrajan.

Kada odlučujete o nečemu oko čega se dvoumite, zamislite najgori mogući scenario kao ishod. Ako je on za vas privatljiv i ako bi predstavljao samo manju neprijatnost, možete da odaberete to rešenje.

Kod donošenja odluke razmislite i o koristima, materijalnim i nematerijalnim, za koje ste sigurni da ćete ih imati (vi, vaša porodica, posao…). Ukoliko su one vredne uloženog truda, učinite to.