Srbija finansijski stabilno

(Last Updated On: )

Rejting agencija Fič Rejtings (Fitch Ratings) potvrdila je kreditni rejting Srbije za dugoročno zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti na nivou “BB”.

Potvrđeni su i stabilni izgledi za njegovo dalje poboljšanje.

Prema oceni ove agencije, odluka o potvrđivanju stabilnih izgleda za povećanje kreditnog rejtinga Srbije doneta je na osnovu ocene da će ekonomska politika i u narednom periodu doprinositi daljem unapređenju poslovnog ambijenta i makroekonomskih pokazatelja, saopštila je Narodna banka Srbije.

Agencija očekuje da će se inflacija kretati u granicama cilja od 3 ± 1,5 odsto, a konstatuje i usidrenost inflacionih očekivanja oko centralne vrednosti cilja, što potvrđuje kredibilitet monetarne politike Narodne banke Srbije.

Pored očuvanja cenovne stabilnosti, Fič Rejtings ističe i odlične trendove u bankarskom sektoru, gde se naglašava povećanje kvaliteta aktive i adekvatnosti kapitala bankarskog sektora.

U tom kontekstu, Fič Rejtings posebno ističe rezultate zabeležene na planu smanjenja problematičnih kredita na najniži nivo, što je pozitivno uticalo na ubrzanje rasta kreditne aktivnosti, navodi se u saopštenju NBS.

Tome je, prema navodima ove agencije, doprineo i rast stambenog kreditiranja, kao i kreditiranja privrede.

U svojoj odluci Fič Rejtings navodi da su fiskalni pokazatelji znatno poboljšani, kao i da su uspešna fiskalna konsolidacija i ostvareni primarni suficit obezbedili nastavak smanjenja učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu.

Procenjuje se da će u narednim godinama Srbija imati stabilan privredni rast, a kao glavne pokretače Fič Rejtings ističe rast investicija i izvoza, kao i oporavak tržišta rada, koji će rezultirati rastom finalne potrošnje.

U prilog očuvanju makroekonomske stabilnosti, Fič Rejtings navodi da se i u narednom periodu očekuje puna pokrivenost deficita tekućeg računa neto prilivom stranih direktnih investicija.

Imajući u vidu postignute rezultate, Fič Rejtings ocenjuje da postoje stabilni izgledi za dalje povećanje kreditnog rejtinga Srbije.

Kada je reč o parametrima koji mogu uticati na odluku o povećanju kreditnog rejtinga, ova agencija u prvi plan stavlja dodatno ubrzanje privrednog rasta i njegovu održivost u srednjem roku, smanjenje spoljne neravnoteže, kao i očuvanje postignutih fiskalnih rezultata i dalje smanjenje javnog duga.

Izvor: Tanjug / B92