Socijalne penzije u Severnoj Makedoniji

(Last Updated On: )

Sve žene i muškarci u Severnoj Makedoniji stariji od 65 godina, koji nisu ispunili uslove za penziju i nisu radili ni dan, ove godine će dobiti državnu penziju.

To se neće odnositi na one koji su u braku ili žive u vanbračnoj zajednici, a čiji partner već uživa penziju. Ta kategorija građana, prema vladi, nije socijalno ugrožena i neće moći da dobija socijalnu penziju, prenosi portal “24.mk”.

Zakon o socijalnoj sigurnosti starijih osoba stigao je u Sobranje i o njemu će se glasati po hitnom postupku. Njime je propisano da državna socijalna penzija iznosi šest hiljada denara mesečno (96,7 evra) i da se jednom godišnje usklađuje sa troškovima života.

Uslov za dobijanje ove penzije je da osoba bude državljanin Severne Makedonije i da u toj zemlji živi poslednjih 15 godina.

Pored toga, uslov je i da osoba nema vlastitu imovinu i imovinska prava od kojih može da se izdržava, da nije korisnik penzije ili neke vrste primanja po osnovu starosti, invalidnosti ili izdržavanja od druge države…

Oni koji će primati socijalnu penziju imaće pravo i na naknadu za grejanje u iznosu od 1.000 denara (16 evra) od oktobra do marta. Ne postoji procena koliko ljudi ispunjava uslove niti koliko će novca biti izdvojeno iz budžeta za te namene.

Socijalnu penziju neće isplaćivati PIO fond, već centri za socijalnu pomoć.

Minimalna penzija koju isplaćuje PIO fond licima koja su radila najmanje 15 godina iznosi 8.800 denara (oko 142 evra), što je samo 2.800 denara (45,2 evra) više od nove socijalne penzije, navodi se u tekstu.

Izvor: Tanjug