Sadašnjost i budućnost infrastructure Beograda

infrastruktura Beograda
(Last Updated On: )

Neizostavan preduslov za napredak privrede i pravilan razvoj našeg  glavnog grada u svakom pogledu jeste upravo pametno razvijena urbana infrastruktura. Beogradska infrastruktura počiva na povezivanju Beograda sa svim ključnim tačkama i uopšte svim gradovima naše zemlje, kao i povezivanju njegovih gradskih celina kao cilju. Zanemarivanje važnosti izbalansirane infrastrukture dovodi do razgradnje, dok će stavljanje akcenta na njenu pravilnu izgradnju postaviti osnovu dobrom urbanom razvoju.

Beogradski saobraćaj: Problemi i ciljevi

Dvadeseti vek je svim gradskim sredinama naše zemlje, a naročito Beogradu, doneo porast na planu individualnog saobraćaja, koji je postao stub ekonomskog razvoja i u datom kontekstu i datom trenutku je imao veliki značaj. S druge strane, nešto kasnije iskustvo saobraćaja u kojem dominiraju putnički automobili prepoznajemo kao jedan od problema, budući da dolazi do zagušenja i nemogućnosti infrastrukturnog podržavanja ekspanzije individualnog saobraćaja. Ovo je po prirodi stvari usmerilo planiranje saobraćaja u Beogradu ka tome da se uslovi za putničke automobile poboljšaju, ali danas dolazi do značajnih izmena u ovom smislu i mi smo svedoci zalaganja za drugačiju perspektivu kada je saobraćajna infrastruktura Beograda u pitanju. Razvoj prestonice Srbije u ovom pogledu posmatramo u svetlu zalaganja za napredak na temelju održivog razvoja, te saobraćajna infrastuktura pomera fokus na nemotorizovana prevozna sredstva i javni gradski prevoz.

Saobraćajna infrastruktura Beograda i koncept urbane mobilnosti

Održiva urbana mobilnost podrazumeva upravo prilagođavanje saobraćajne infrastrukture svim učesnicima u saobraćaju, bez stavljanja akcenta na pre svega motorna vozila. Širenje ulične saobraćajne mreže u Beogradu, u skladu sa konceptom urbane mobilnosti, podržano je poboljšanjem uslova za bicikliste i pešake, ali i javnim gradskim prevozom. Budućnost glavnog grada Srbije je u ovom kontekstu pre svega usmerena ka planiranju saobraćajnog razvoja sa fokusom na javnom gradskom prevozu. Smanjenje zagađenja i saobraćajne gužve u Beogradu, kao cilj ka kojem se teži u planiranju razvoja prestonice, naročito je podržano izgradnjom obilaznice oko Beograda. Na smanjenje upotrebe individualnog saobraćaja je takođe uticalo povezivanje svih gradskih opština sa železnicom, a budućem razvoju u ovom smeru naročito doprinosi planirani metro, kao izuzetno važan projekat.

Širenje Beograda i izgradnja stambenih jedinica

Kada je reč o urbanom razvoju prestonice, veliku pažnju budi izgradnja novih stambenih jedinica. Grad Beograd se neprestano širi, što dovodi do napretka u više od jedne industrije, direktno ili indirektno. Na tržištu nekretnina je ovo prirodan odgovor na veliku potražnju, te kada je u pitanju Beograd, stanovi na prodaju u oglasima bude izuzetno interesovanje, kao sjajna investicija zbog širokih mogućnosti i velike perspektive koju grad ima. Izgradnju stambenih jedinica prati i adekvatna infrastruktura, koja će učiniti da nova naselja budu jednako povezana i pružaju jednake mogućnosti i dobre uslove za život svojim stanovnicima kao i svi ostali delovi glavnog grada. Pored izgrađivanja novih naselja, postojeća daljom izgradnjom dobijaju na pogodnostima za stanovništvo, a najveću pažnju budi razvoj delova prestonice kao što su Novi Beograd i Mirijevo.

Ekonomska infrastruktura i strateško planiranje razvoja

Prethodno pomenuto širenje Beograda u smislu izgradnje novih stambenih jedinica je svakako u vezi sa njegovim povoljnim geostrateškim položajem koji je oduvek išao u prilog ovom gradu u kontekstu naseljavanja. Moderni Beograd u svoju strategiju i planiranje razvoja neizostavno uključuje materijalno-bilansne elemente za realizaciju. Cilj je da se uspostavi čvrsta i logična veza između ekonomskog i prostornog planiranja, da se ne bi trošili neraspoloživi resursi i ulagali napori u legalizaciju neplanske gradnje, a da bi analiza finansijskih mogućnosti za sprovođenje planova doprinela sigurnoj realizaciji stanogradnje i održavala upotrebu resursa u optimalnim merama. Zbog svog budućeg planiranog razvoja, grad ulaže u utvrđivanje i procenu uticaja različitih faktora (poput ekonomskih promena) i određivanja adekvatne saobraćajne i komunalne infrastrukture i mehanizma njihovog održavanja, odnosno finansiranja. Strateško planiranje razvoja je ključno u ovom momentu, upravo iz razloga što velika potražnja i interesovanje podstiče dalje razvijanje prestonice.

Budućnost infrastrukture Beograda je veoma važna za dalji razvoj grada i regiona. Postoje mnogi planovi koji se odnose na različite aspekte infrastrukture glavnog grada Srbije, počev od pomenute stanogradnje, pa do parkova, hotela i sportskih objekata. Budućnost infrastrukture Beograda je svetla, sa brojnim projektima koji će značajno unaprediti život u gradu. Ovi projekti će poboljšati saobraćaj, turizam, sport i druge aspekte života u Beogradu, što će učiniti grad još privlačnijim za stanovnike i posetioce.