RZS: Šta je poskupelo, i koliko

(Last Updated On: )

Republički zavod za statistiku upravo je objavio indekse potrošačkih cena za mesec septembar 2021. godine i indekse cena proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva za avgust 2021. godine.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u septembru 2021. godine, u odnosu na avgust 2021. godine, u proseku su povećane za 0,8%. Potrošačke cene u septembru 2021. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 5,7%, dok su u poređenju sa decembrom 2020. godine povećane za 5,4% u proseku.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u septembru 2021. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (2,3%), Restorani i hoteli (0,8%) i Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,5%). Rast cena je zabeležen i u grupama Odeća i obuća, Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Zdravstvo (za po 0,4%), Alkoholna pića i duvan (0,2%), kao i u grupama Transport, Komunikacije i Obrazovanje (za po 0,1%). Pad cena je zabeležen u grupi Rekreacija i kultura (-2,4%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u avgustu 2021. godine, u odnosu na isti mesec 2020. godine, povećane su za 24,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na isti mesec prethodne godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Stoka i živina (11,3%), Industrijsko bilje (42,9%), Žita (24,6%) i Voće (58,5%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u avgustu 2021. godine, u odnosu na jul 2021 godine, u proseku su povećane za 3,7%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u odnosu na prethodni mesec, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Žita (6,0%), Stoka i živina (5,7%) i Povrće (33,8%).

Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u periodu januar-avgust 2021. godine, u odnosu na isti period 2020. godine, u proseku su povećane za 15,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda, u periodu januar-avgust 2021. godine u odnosu na isti period 2020. godine, najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama: Industrijsko bilje (39,6%), Žita (25,2%) i Voće (57,3%).