OTP banka – radno vreme za praznike

OTP banka
(Last Updated On: April 20, 2022)

Obaveštenje o neradnim danima povodom uskršnjih i prvomajskih praznika 2022.

Povodom obeležavanja uskršnjih praznika Banka neće raditi od petka 22. aprila do ponedeljka 25. aprila 2022. godine. Dok za vreme prvomajskih praznika ekspoziture neće raditi u ponedeljak 02. maja i utorak 03. maja 2022. godine.

Ekspozitura koja se nalazi u sklopu tržnog centra Galerija Beograd raditi će u skladu sa radnim vremenom tržnog centra.

Domaći platni promet za vreme uskršnjih i prvomajskih praznika povodom kojih Banka neće raditi od petka 22. aprila do ponedeljka 25. aprila 2022. godine, kao ni u ponedeljak 02. maja i utorak 03. maja 2022. godine.
Svi dinarski nalozi do 300.000 dinara inicirani tokom neradnog dana putem elektronskih kanala e-bank i m-bank za fizička lica, kao i biznis e-bank i  m-bank nalozi do 300.000 dinara obeleženi za Hitno izvršenje, zahvaljujući sistemu instant plaćanja, biće odmah procesirani. Ostali nalozi biće realizovani prvog sledećeg radnog dana.

Međunarodni platni promet za vreme uskršnjih i prvomajskih praznika povodom kojih Banka neće raditi od petka 22. aprila do ponedeljka 25. aprila 2022. godine, kao ni u ponedeljak 02. maja i utorak 03. maja 2022. godine.
Zbog uskršnjih praznika naših kontokorenata, svi  nalozi međunarodnog platnog prometa koji se izvršavaju u dane praznika stranih banka,  biće realizovani u skladu sa Terminskim planom prijema I izvršenja naloga, sa datumom valute prvog radnog nakon praznika stranog kontokorenta.

Ostalim danima banka će raditi prema redovnom radnom vremenu.