Radnici i na poligrafu

radnici poligraf
(Last Updated On: )

Radnici u Srbiji često su izloženi neobičnim zahtevima i idejama poslodavaca, a najnoviji slučaj, testiranje na poligrafu, kako bi se videlo da li govore istinu, izazvalo je i reakciju poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića.

Šabić je uputio, kako je saopšteno, upozorenje privrednom društvu “Perutnina Ptuj-Topiko”, iz Bačke Topole, zbog nedozvoljene obrade podataka o ličnosti prilikom poligrafskog ispitivanja 17 zaposlenih.

Poverenik je naveo da za takvu obradu društvo nije imalo valjani pravni osnov niti je takva obrada “srazmerna opravdanoj svrsi”.

Šabić je u saopštenju podsetio da je konkretan slučaj samo jedan u nizu sličnih problema koji su direktna posledica nepostojanja nikakvih ili ni izbliza dovoljnih zakonskih pravila o obradi podataka o ličnosti.

“Nužno je uvažavati to da privatnost na radnom mestu mora biti bitno smanjena, ali da nikad ne prestaje potpuno da postoji”, navodi Poverenik i dodaje da je u trenutku otvaranja poglavlja o ljudskim pravima u pregovorima sa EU važno podsetiti na potrebu da se zakonom utvrde jasna pravila.

Poverenik je pokrenuo postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u privrednom društvu iz Bačke Topole i utvrdio da je sprovedeno poligrafsko ispitivanje nad 17 zaposlenih, kako bi prikupili informacije “radi otkrivanja počinioca krivičnih dela krađe mesa” iz skladišta.

radnici

Šabić ističe da je otkrivanje i gonjenje počinioca krivičnih dela u isključivoj nadležnosti policije i tužilaštva, dok privredno društvo ne poseduje zakonsko ovlašćenje za obradu podataka o ličnosti putem poligrafskog ispitivanja u bilo koju svrhu.

Radnici pristali, pristanak nije punovažan

Šabić dodaje i da je uvidom u tekst pristanka koji su potpisala svi testirani utvrđeno da pristanak ne ispunjava formalne uslove punovažnosti.

“Nezavisno od iznetog, pod pretpostavkom formalne ispravnosti pristanaka, on ne može biti prihvaćen kao materijalno punovažan i pravno valjan, zbog očigledne nesrazmere uticaja i moći između onog ko taj pristanak pribavlja i onog od koga se traži”, navodi Šabić i dodaje zaposleni, kao slabija strana, nije stvarno slobodan da odluči.

Privredno društvo dužno je da u roku od 15 dana od dana prijema upozorenja obavesti Poverenika o preduzetim merama u cilju sprečavanja dalje nedozvoljene obrade podataka radi preduzimanja eventualnih daljih mera iz nadležnosti Poverenika.

Izvor: RTV