Provere znanja jezika u Švajcarskoj

(Last Updated On: )

Iz švajcarskih medija nedavno smo saznali da je jednom tražiocu švajcarskog državljanstva ono bilo uskraćeno isključivo zbog toga što je na javnim mestima, u malom gradu, nosio donji deo trenerke.

Sada se događa nešto za strance mnogo ozbiljnije, i za naše građane koji privremeno rade u Švajcarskoj interesantnije.

Prvog dana ove godine, naime, stupio je na snagu zakon po kojem ste, ako želite da živite i radite u Švajcarskoj, obavezni da tečno govorite jedan od tri zvanična jezika – nemački, francuski ili italijanski.

Radnici koji već žive i rade u Švajcarskoj, prilikom produžavanja B i C radne dozvole, kao i dozvole za boravak, na uvid će morati da podnesu potvrdu o znanju jezika. Potvrdu ne izdaje bilo ko – za to su nadležne institucije akreditovane od strane države.

Izuzeci postoje u nekoliko slučajeva. Ako se radi o osobi koja je osnovnu školu završila na jednom od tri jezika, u Švajcarskoj ili izvan nje, sertifikat nije potreban. Isto važi i za osobe kojima je maternji jezik nemački, francuski ili italijanski, ma gde da žive.      

Za sve one koji ne uspeju da dobiju sertifikat pripremljene su posebne mere.

Imaoci C radne dozvole mogli bi da izgube status trajnog boravka, a dozvola im se može spustiti na B nivo. To znači da bi u Švajcarskoj mogli da ostanu još samo jednu godinu.

Imaoci B dozvole mogu da izgube pravo da dalje borave u Švajcarskoj.

Zakon koji je stupio na snagu pre nekoliko dana, međutim, nije nov i počeo je da se primenjuje od 1. januara 2019. godine, s tim da je radnicima iz inostranstva ostavljeno godinu dana da se pravilima prilagode, pre nego što počnu da se primenjuju sankcije.