Ispunjeni uslovi za likvidaciju

(Last Updated On: )

Agencija za privredne registre je poslednjeg dana 2019. godine objavila u Registru privrednih društava obaveštenja kod oko 4.000 privrednih društava da su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju propisani članom 546. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018).

U obaveštenju se navodi da su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju zbog toga što društvo nije dostavilo nadležnom registru godišnje finansijske izveštaje do kraja prethodne poslovne godine (2019. godine) za dve uzastopne poslovne godine koje prethode godini u kojoj se podnose finansijski izveštaji (2018. i 2017. godinu).

Kako su razlozi za pokretanje prinudne likvidacije neotklonjivi, jer su istekli svi rokovi za dostavljanje pomenutih finansijskih izveštaja, obaveštenja su objavljena na internet stranici Agencije najpre zbog pravovremenog obaveštavanja poverilaca. Nakon isteka roka od 90 dana od dana objave obaveštenja, registrator nadležan za poslove registracije u Registru privrednih subjekata će pokrenuti postupak prinudne likvidacije kod navedenih društava i tek nakon toga, u roku od 60 dana, obrisati ta društva iz registra.

Pretraga obaveštenja, prema tipu oglasa i obaveštenja, opštini, datumu oglasa ili obaveštenja, matičnom broju i nazivu društva može se izvršiti na linku: Pretraga oglasa i obaveštenja, gde je omogućena pretraga podataka o privrednim subjektima kod kojih je objavljeno obaveštenje.

Podsetimo, prošle godine je po istom osnovu obrisano oko 22.400 privrednih društava iz Registra privrednih subjekata, a u ovom, novom postupku, stekli su se razlozi za pokretanje prinudne likvidacije kod oko 4.000 privrednih društava.

Izvor: APR