Problem u budžetu ostao

(Last Updated On: )

I dalje će se novac prelivati iz privatnog u državni sektor. Prema oceni ekonomiste Miroslava Prokopijevića to je najveći problem budžeta za 2016. godinu, koji ne samo što nije rešen, već je i produbljen. A to se, kaže on, vidi, između ostalog, i po povećanju akciza.

“To je loše, jer budžetu daje karakter neproduktivnog, pošto sredstva iz privatnog, produktivnijeg i efikasnijeg sektora premešta u državni, manje efikasan sektor”, rekao je Prokopijević agenciji Beta.

Problem u budžetu je, kako navodi i to što neproduktivne stavke rastu, a produktive opadaju.

“To se najbolje vidi po rastu sredstava za subvencije kao neproduktive aktivnosti i po padu kapitalnih ulaganja u odnosu na prethodnu godinu”, dodao je Prokopijević.

Prema njegovim rečima, “subvencije nisu artikulisane prema korisnicima što vlasti daje obilje diskrecione moći”.

Prokopijević je dodao i da su neke produktivni sektori, poput nauke dobile manje novca, što je suprotno zalaganjima za nauku i ostajanjem mladih naučnika u zemlji.

Pogrešno je, kako ocenjuje, i smanjivanje transfera lokalnim jedinicama vlasti, što bi moglo da utiče na povećanje lokalnih taksi i naknada.

budzet“Ovaj budžet je uvod u veće probleme u 2016. godini, nego što su bili 2015. godine i preneće niz fiskalnih tenzija iz ove u narednu godinu”, ocenio je Prokopijević.

Skupština Srbije usvojila je budžet za 2016. godinu kojim su predvidjeni prihodi od 997,4 milijarde, rashodi od 1,119 milijardi, tako da će deficit republičke kase iznositi 121,8 milijardi dinara, što je 2,9 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Usvojene su i izmene Zakona o akcizama koji predvidja povećanje akciza na gorivo i alkoholna pića od januara iduće godine, kako bi se obezbedili veći prihodi u budžetu.

Izvor: B92 / Beta