Prednosti i nedostaci kupovine firme

(Last Updated On: )

O osnivanju kompanije govori se češće nego o kupovini postojeće, ali i ta opcija može da bude rešenje o kojem treba razmisliti.

Kupovinom firme možete odmah da otpočnete poslovanje, odnosno nastavite ga tamo gde ga je doveo prethodni vlasnik.

U trenutku kupovine svakako imate podatke o količinama, pa ne morate raditi istraživanja tržišta na način kako je to potrebno kod osnivanja kompanije. Doviljno je da proverite kretanja i aktuelne trendove.

Brend koji kupujete već poseduje ime, logo, a kompanija obično i sajt i prisustvo na društvenim mrežama. Ako je brend uspešan, njegovu reputaciju samo treba održavati.

Postoji i baza podataka kupaca sa kontakt informacijama, i iskustvo prethodnog vlasnika sa njihovim kupovnim navikama.

Slično je i sa bazom dobavljača.

Zateći ćete, sigurno, i uspostavljene procedure za vođenje biznisa, koje možete promeniti ako ne funkcionišu dobro, ili zadržati. Ovo je posebno važno ukoliko je u pitanju proizvodnja i ako radnici ostaju da rade kod vas.

Jedna od važnih prednosti je što ćete, ukoliko je biznis bio solventan, lakše obezbediti kredite i druga finansijska sredstva nego za startap.

Prvi nedostatak kupovine postojeće firme je što će vam, ako je biznis uspešan, biti potrebno mnogo više novca nego za osnivanje nove firme. Prethodni vlasnik će sigurno visoko ceniti sve dobro što je postigao, a administrativne obaveze prema državi ići će, takođe, u najvećoj meri na vaš račun.

Imajte u vidu da će vam biti potrebno izvesno vreme da uspostavite kontakte i poverenje sa nekim kupcima. Dobro će doći preporuka bivšeg vlasnika da ste osoba sa kojom mogu nastaviti poslovne odnose.

Neophodno je i da dobro proverite sve zaostale obaveze prethodnog vlasnika i dogovorite se sa njim o izmirenju. Tu mogu da se nađu i neke skrivene stavke, pa je najbolje da angažujete računovodstvenu ili sličnu agenciju da sve ispita.

U svakom slučaju, čak ako dobro poznajete prethodnog vlasnika i ako ste u sličnom biznisu, biće vam potrebna ekonomska i pravna pomoć. Bez detaljne analize finansijskih pokazatelja od samog osnivanja firme, analize tržišta i tržišnih kretanja, zakonske regulative, rizično je kupovati postojeću kompaniju.