Povodom Svetskog dana borbe protiv siromaštva

(Last Updated On: )

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) izdala je povodom 17. oktobra, Svetskog dana borbe protiv siromaštva, sledeće saopštenje.

“Svet je suočen sa besprimerenom krizom i čovečansvo je na ivici opstanka. Potpuno poremećene vrednosti, sulude politike, haotični ekonomski odnosi i apokaliptična budućnost vode čovečastvo, a pre svega male i nerazvijene zemlje u dugogodišnju borbu za goli opstanak i izvesno siromaštvo.

Osnovni izazov sa kojim se savremeno društvo suočava nije više naučni i industrijski progres već siromaštvo i u najrazvijenijim ekonomijama i društvima.

U Srbiji je socijalno raslojavanje osnovna odrednica društva. Nepravedna raspodela društvenog bogatstva na način da se rezultati rada naroda prelivaju u profite velikih kompanija i banaka, u državni buždžet i, posebno, u džepove privilegovanih pojedinaca i porodica i to, ne na osnovu njihovog rada i sposobnosti već kao produkt šema, kobinacija, korupcije i političkih privilegija, doveli su da najproduktivniji sloj društva preživljava od danas do sutra i napravila je sirotinju od najvećeg dela stanovništva.

Danas na pragu rizika od siromaštva životari oko 2,5 milona građana. Najteže je mladima do 24 godine, starijima preko 65 godina i porodicama sa decom, posebno sa troje i više dece gde u siromaštvu živi 40 %. Kada tome dodamo oko 350.000 radnika čije porodice žive od minimalca, kao i porodice više od 1,6 miliona radnika koji zarađuju manje od 50.000 dinara , dobijamo realnu sliku kako živi narod u Srbiji.

ASNS se svojim sindikalnim potencijalom i društvenim uticajem, kao i svim pravnim, sindikalnim i građanskim sredstvima bori da se ovakvo stanje promeni. Naš cilj je pravedno društvo zasnovano na socijalnoj pravdi i solidarnosti i možemo ga ostvariti samo zajedničkom borbom za socijalnu i pravnu državu u kojoj će samo rad biti merilo svih vrednosti.”