Poslodavci ne obaveštavaju o ishodu konkursa

(Last Updated On: )

U skladu sa godišnjom tradicijom Poslovi Infostud sproveli su istraživanje pod nazivom “Oceni put do posla” koje je imalo za cilj dobijanje ocena kandidata u vezi sa procesom selekcije i regrutacije na oglasima na kojima su aplicirali tokom protekle godine.

Kandidati su ocenjivali ključne aspekte, uključujući zakazivanje intervjua, kvalitet informacija o radnom mestu, brzinu završetka selekcije, kao i obaveštenje o ishodu konkursa.

Ukupno 20.303 kandidata su iznela svoje mišljenje u vezi sa 26.856 konkursa koje su objavili 7.727 poslodavaca pojedinačno.

Istaknuti trend je dugogodišnje negodovanje zbog nedostatka povratnih informacija o ishodu selekcije, koji je do 2020. godine pokazivao poboljšanje. Nažalost, poslednje tri godine svedočimo ponovnom porastu ove prakse, s obzirom na to da čak 88% ispitanih kandidata nije dobilo povratne informacije, dodeljujući ovom segmentu nisku prosečnu ocenu 2.

Navedeno istraživanje ukazuje na zabrinjavajući trend, sugerišući da poslodavci zanemaruju utisak koji ostavljaju na kandidate. Kao rezultat toga, 70% kandidata je izjavilo da će izbegavati ponovno prijavljivanje u tim kompanijama, dok čak 75% ne bi preporučilo istu kompaniju svojim bliskim osobama.

U 2023. godini, kompanije su posebno visoko ocenjene u segmentu zakazivanja testova/intervjua, ostvarujući prosečnu ocenu 4. Ostali ključni aspekti procesa selekcije, poput informacija o radnom mestu (opis posla, dužnosti, radni uslovi…) ocenjeni su sa 3,7, dok je brzina završetka procesa selekcije dobila ocenu 3,6.

Posebno je vredno napomenuti da su se i ove godine istakle kompanije koje su primile najviše prosečne ocene od strane zadovoljnih kandidata:

Opšti segment: 

  • Kodar Energomontaža d.o.o. Beograd
  • PharmaS d.o.o. Beograd
  • MONA Fashion d.o.o. Beograd 


IT segment: 

  • Cake.com, Novi Sad
  • Dualsoft d.o.o. Niš
  • Logik poslovna rešenja d.o.o. Niš