Popusti za uštede električne energije

novac
(Last Updated On: )

Vlada Republike Srbije preporučila je Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije“ Beograd da kupcima iz kategorije „domaćinstvo“ obračuna popust na zaduženje za električnu energiju i time umanji račune, počev od računa za oktobar 2022. godine, zaključno sa računom za mart 2023. godine.

Pravo na popust od 15 odsto imaće domaćinstva koja umanje potrošnju električne energije za pet do 20 odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine, dok će domaćinstva koja smanje potrošnju za 20 do 30 odsto imati pravo na popust od 20 odsto na račun za električnu energiju.

Najveći popust, od 30 odsto imaće domaćinstva koja umanje potrošnju električne energije preko 30 odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Na ovaj način će građani koji sopstvenom štednjom umanje iznos računa za električnu energiju dobiti dodatni popust na taj račun, u procentima prema navedenoj formuli.

Na ovaj način država će stimulisati domaćinstva da umanje potrošnju električne energije, što će pomoći smanjenju troškova Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ i stabilazaciji snabdevanja, a usled globalnog poremećaja na tržištu električne energije i naglog skoka cene.