Pomozimo maloj Mariji iz Orahovca

Marija Orahovac
(Last Updated On: )

Marija Orahovac Mala Marija Đorić iz Orahovca, rođena 19. novembra 2005. godine, od rođenja je imala problema sa koordinacijom pokreta. Nikada nije uspela da stane na sopstvene noge.

Roditelji, Dobrivoj i Mirela, su je vodili kod mnogih lekara u državi Srbiji, ali niko od njih nije mogao da uspostavi tačnu dijagnozu. Sada se pojavila nova nada za porodicu Đorić, mogućnost da se u Itailiji najnovijim metodama uspostvati tačna dijagnoza. Ovo je ključno u nameri da se Mariji pomogne lečenjem. Pregled i boravak za Mariju i jednog roditelja, sa troškovima puta bi koštao oko 4000 evra. Za Marijine roditelje, koji su svoju skromnu ušteđevinu već potrošili na neuspešne pokušaje dijagnoze, ovo je ogroman novac. Specijalistička klinika u Italiji garantuje dijagnozu do koje se dolazi izradom genetske mape. Pomozimo maloj Mariji!

Dinarski žiro račun kod Komercijalne banke: 205-9011005649646-10
Devizni žiro račun broj RS35 205-9031021125569-27

SPC – Eparhija Raško Prizrenska