Pomozimo maloj Mariji iz Orahovca

Marija Orahovac
(Last Updated On: January 15, 2015)

Marija Orahovac Mala Marija Đorić iz Orahovca, rođena 19. novembra 2005. godine, od rođenja je imala problema sa koordinacijom pokreta. Nikada nije uspela da stane na sopstvene noge.

Roditelji, Dobrivoj i Mirela, su je vodili kod mnogih lekara u državi Srbiji, ali niko od njih nije mogao da uspostavi tačnu dijagnozu. Sada se pojavila nova nada za porodicu Đorić, mogućnost da se u Itailiji najnovijim metodama uspostvati tačna dijagnoza. Ovo je ključno u nameri da se Mariji pomogne lečenjem. Pregled i boravak za Mariju i jednog roditelja, sa troškovima puta bi koštao oko 4000 evra. Za Marijine roditelje, koji su svoju skromnu ušteđevinu već potrošili na neuspešne pokušaje dijagnoze, ovo je ogroman novac. Specijalistička klinika u Italiji garantuje dijagnozu do koje se dolazi izradom genetske mape. Pomozimo maloj Mariji!

Dinarski žiro račun kod Komercijalne banke: 205-9011005649646-10
Devizni žiro račun broj RS35 205-9031021125569-27

SPC – Eparhija Raško Prizrenska