Pokreni se za posao

(Last Updated On: )

Osmi ciklus programa „Pokreni se za posao“ оtvоrеn je оd 25. oktobra 2016. godine dо 31. januara 2017. gоdinе. Za vreme trajanja konkursa biće održani informativni sastanci u gradovima i opštinama širom Srbije, gde će zainteresovana lica biti u mogućnosti da se upoznaju sa svim pojedinostima. Nevladina organizacija ENECA u saradnji sa kompanijom Filip Moris sporovodi ovaj nacionalni donatorski program za podršku malim i porodičnim preduzećima.

ENECA je lokalna organizacija sa sedištem u Nišu registrovana 2005. godine. Vizija delovanja je aktivno, vitalno i demokratsko društvo sa ENECA-om kao ključnom organizacijom u oblasti socio-ekonomskog razvoja i podrške razvoju preduzetništva na teritoriji Republike Srbije.

eneca

Kroz razvojne projekte vredne oko 1.8 miliona EUR, implementiranih individualno ili u partnerstvu sa lokalnim ili internacionalnim partnerima, ENECA je do sada podržala više od 1.000 malih biznisa. Kroz podršku osnivanju malih, porodičnih preduzeća, ENECA je do sada omogućila zapošljavanje i kreiranje novih radnih mesta i za osetljive grupe, izbeglice, interno-raseljena lica, Rome, samohrane roditelje, mlade…

Zapošljavanje je uvek praćeno edukacijom kroz poslovne i stručne obuke, kao i dodatnom podrškom iz lokalne zajednice i biznis sektora. Glavni koncept je da se najbolji rezultat i dugoročna održivost malih preduzeća postiže upravo na ovaj način, saradnjom sva tri sektora – civilnog, poslovnog i javnog.

ENECA je obezbedila uslove za zapošljavanje oko 2.000 ljudi, održane su poslovne i stručne obuke za blizu 1.500 građana i pružene konsultacije i mentoring za oko 1.000 preduzetnika.