Podsećamo na pravilo jednostavnosti

(Last Updated On: )

Pravilo jednostavnosti je univerzalno primenljivo i uvek donosi dodatnu vrednost. To se posebno odnosi na proizvode i usluge koje nudimo kupcima i korisnicima. Ukoliko im se učini da je naša ponuda suviše komplikovana za zadovoljenje njihovih potreba, i da na drugom mestu imaju jednostavniju, okrenuće se konkurenciji.

Važno je, zato, negovati jednostavnost, kako bismo zadržali lojalne kupce i stekli nove. Bilo da se vaš biznis nalazi u zoni visokih tehnologija, obrazovanja, lečenja, ili proizvodnje predmeta za svakodnevnu upotrebu u domaćinstvu, analizirajte može li ono što nudite da bude jednostavnije.

Jednostavnost je dobro predstaviti i postaviti kao jedan od osnovnih principa u organizaciji ili kompaniji.

Da bi se to uradilo, menadžeri treba redovno da komuniciraju sa svim sektorima i zaposlenima, kao i da osluškuju mišljenje kupaca i porede svoju firmu sa konkurencijom.

Jednostavnost je bitno proceniti kod uvođenja novog proizvoda. Pitajte se uvek koje potrebe zadovoljava, koliko brzo i efikasno, koga očekujete kao kupce i da li će oni platiti za to. Sa jedne strane, analaizira se proizvod, a sa druge strane i sama analiza se pojednostavljuje, uz postavljanje nekoliko ključnih pitanja koja rešavaju srž dileme.

Jedan od veoma važnih zadataka, kada je jednostavnost u pitanju, je sprečiti pokušaje komplikovanja. Uvek će postojati osobe iz tima, ili neko drugi, koji će predložiti da se već gotovom proizvodu ili usluzi nešto doda, kako bi joj podiglo vrednost. Ako konkurencija ima složeniji proizvod, argumenti su da i vi svoj “obogatite” novim karakteristikama. Pritisak je nekad veliki, ali mu se treba odupreti. Ukoliko proizvod zadovoljava potrebe većine onih koji će ga koristiti, a ne želje malog broja, opredelite se da bude što jednostavniji.

Jednostavnost treba da postane trajna vrednost, a njeno poštovanje je potrebno stalno preispitivati. Tako će se doći do rezultata koji su pozitivni po klimu u kolektivu, a koji istovremeno doprinose boljim odnosima sa okruženjem i većem zadovoljstvu kupaca.