Počela vakcinacija protiv gripa

(Last Updated On: )

U Srbiju su stigle vakcine protiv gripa. Podeljene su domovima zdravlja i vakcinacija je ove nedelje počela. Evo ko može da primi vakcinu o trošku države i kome se preporučuje.

Aktivna imunizacija protiv gripa lica u posebnom riziku od teške kliničke slike i komplikacija se sprovodi kod:
1. trudnica;
2. lica starijih od šest meseci života sa:
– hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu),
– hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući hipertenziju),
– metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest i gojaznost sa BMI> 40),
– bubrežnom disfunkcijom,
– hemoglobinopatijom,
– hroničnim neurološkim poremećajima,
– lica sa malignim oboljenjima, bez obzira na trenutni terapijski status,
– imunosupresijom (uključujući lica sa HIV/AIDS, osobe sa funkcionalnom ili anatomskom asplenijom i dr.),
– izvršenom transplantacijom tkiva i organa/tokom pripreme za transplantaciju (za transplantaciju hematopoetskih matičnih ćelija,
3. lica starijih od 65 godina;
4. članova porodice osoba u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine.
Prema epidemiološkim indikacijama vakcinacija se sprovodi:
– kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima;
– kod dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i kod lica zaposlenih u tim ustanovama.

Aktivna imunizacija lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama:
•    zaposleni u ustanovama koji rade sa pacijentima koji su u visokom/posebnom riziku od komplikacija gripa
•    zaposleni u ustanovama koji rade sa pacijentima uzrasta preko 65 godina života,
•    zaposleni koji boluju od hroničnih bolesti (kardiovaskularnih, plućnih, bubrežnih, metaboličkih, hemoglobinopatija, imunosupresija itd),
•    zaposlena u zdravstvenoj ustanovi koja je trudnica, kao i zaposleni u zdravstvenoj ustanovi koji pružaju usluge zdravstvene zaštite trudnicama.

Za imunizaciju se koriste inaktivisane influenca vakcine (trovalentna ili četvorovalentna, split ili subjunit).

Imunizacija se sprovodi sa jednom ili dve doze vakcine, zavisno od uzrasta, u skladu sa sažetkom karakteristika leka. Vakcina se daje u količini od 0,5 ml, intramuskularno ili duboko subkutano u skladu sa sažetkom karakteristika leka.

Vakcine koje se ove godine daju su četvorovalentne, proizvođača „Abot” iz SAD, i trovalentne sa instituta “Torlak”. Ukupan broj je 344.500 četvorovalentnih i 20.000 trovalentnih vakcina.