Paušalci, rok ističe danas

(Last Updated On: )

Preduzetnicima paušalcima danas ističe rok za plaćanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za januar ove godine, saopštila je Poreska uprava.

Rešenja o utvrđenim poreskim obavezama dostavljena su u poresko sanduče na portalu Poreske uprave. Za pristup portalu Poreske uprave neophodan je kvalifikovani elektronski sertifikat, koji izdaje pet sertifikacionih tela – MUP, PTT, Privredna komora Srbije, Halcom, E-Smart Systems. 

Ukoliko poreskom sandučetu u ime preduzetnika paušalca pristupa neko drugi, poreski obveznik je dužan da ovlasti tu osobu. Poreska uprava je podsetila preduzetnike paušalce da ukoliko do sada nisu preuzeli poreska rešenja, to učine kako bi mogli da ispune svoju zakonsku obavezu u roku.

Izvor: Tanjug