Otvoren konkurs za stipendiranje studenata

(Last Updated On: )

Ministarstvo prosvete i Fond za mlade talente, koji se nalazi u okviru Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, usaglasili su aktivnosti na realizaciji konkursa za stipendiranje studenata koji pohađaju fakultete čiji je osnivač Republika Srbija. Usaglašavanjem kalendara aktivnosti sistem za dodelu stipendija značajno je unapređen i učinjen izvesnim za studente.

Prijavljivanje na konkurse Ministarstva prosvete za dodelu tri vrste stipendija za studente traje od 2. do 31. oktobra. S druge strane, prijave na konkurs za stipendiranje najboljih studenata – poznatija kao stipendija „Dositeja“ koju dodeljuje Fond za mlade talente, biće raspisan od 1. novembra do 15. decembra. Konačne liste stipendista biće objavljene najkasnije do kraja januara, nakon čega će početi isplate.

S obzirom da Republika Srbija posredstvom više institucija podražava najbolje i najuspešnije studente, kao i da je težnja da obuhvat tom podrškom bude što veći, ministarstva napominju da student ima pravo da se prijavi na više konkursa, ali da, u skladu sa zakonom, može da prima samo jednu stipendiju koja se finansira iz budžeta Republike Srbije. U slučaju da student dobije više različitih stipendija, koje se finansiraju iz budžeta države, mora se odlučiti za jednu i ima obavezu da o tome obavesti instituciju od čije stipendije odustaje.

Ministarstva će, takođe, upoređivati liste stipendista kako bi se izbegla dupliranja stipendija, što je u skladu sa pozitivnim propisima i preporukama Državne revizorske institucije.