Otvoren konkurs za nastavnike u inostranstvu

(Last Updated On: )

Ministarstvo prosvete Republike Srbije raspisalo je Konkurs za izbor redovnih nastavnika za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada na srpskom jeziku u inostranstvu.

Konkurs se raspisuje za angažovanje nastavnika u sledećim državama: Savezna Republika Nemačka, Švajcarska, Francuska, Italija, Grčka i Norveška.

Kandidat koji želi da konkuriše mora da ispunjava posebne uslove za nastavnike, predviđene odredbama Pravilnika o ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada u inostranstvu i to:
1) da je u radnom odnosu na neodređeno vreme u školi u Republici Srbiji:
2) da poseduje dozvolu za rad ‒ licencu;
3) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja;
4) da poseduje uverenja i potvrde kojima dokazuje stalno stručno usavršavanje u oblasti obrazovanja, u skladu sa pravilnikom kojim se propisuje stručno usavršavanje;
5) da poseduje osnovno znanje za rad na računaru;
6) da zna jezik strane države u koju se upućuje ili drugi svetski jezik, na nivou B1 Zajedničkog evropskog jezičkog okvira;
7) da ispunjava uslove propisane zakonom i pravilnikom kojim se propisuje vrsta stručne spreme nastavnika i stručnog saradnika u osnovnoj školi za ostvarivanje nastave iz odgovarajućih predmeta, i to za:
‒ nastavnika razredne nastave;
‒ nastavnika srpskog jezika i književnosti;
‒ nastavnika stranog jezika i književnosti.

Rok za dostavu prijava i potrebne dokumentacije je 28. april 2023. godine, a više informacija zainteresovani mogu pronaći na sajtu Ministarstva prosvete.