Oprezno sa sredstvima za dezinfekciju

(Last Updated On: )

Ovih dana slušamo brojne preporuke o održavanju čistoće kako bismo, zajedno, sprečili širenje virusnih i bakterijskih infekcija. Uplašeni za svoje i zdravlje porodice, odrasli najčešće koriste sredstva za dezinfekciju kupljena u prodavnicama za tu namenu. Pored tečnosti u bocama sa raspršivačem i različitih dezinficijenasa koje je potrebno prethodno razblažiti, u prodaji su i maramice na kojima stoji oznaka da ih je moguće koristiti za dezinfekciju.

Sredstva za dezinfekciju generalno su bezbedna, ako se koriste umereno i u propisanim količinama, poštujući izvesna pravila. Postoji i nekoliko vrsta vlažnih maramica, različitih svojstava. Izvesni proizvodi, međutim, sadrže agresivne supstance, pa se preporučuje, pre svega, pažljivo čitanje etikete.

Američka Agencija za zaštitu životne sredine (Environmental Protection Agency, EPA) stavila je neke od supstanci, uobičajenih u sredstvima za dezinfekciju, na listu pesticida. One su povezane sa nastankom astme pri dugotrajnom kontinuiranom izlaganju, i posebno su opasne za decu.

Prva preporuka koja se daje potrošačima glasi – ako na proizvodu vidite natpis da služi za dezinfekciju, a ne samo za čišćenje, obavezno proverite sastav. Prozvođači dobro znaju zašto su to napisali i sigurno je da je proizvod testiran na određenim vrstama bakterija i virusa. Sredstvo za dezinfekciju verovatno sadrži sodium hypochlorite, zatim hydrogen peroxide. Komponenta koja zahteva posebnu pažnju je benzyl ammonium chloride, koji najviše može da naškodi.

Pored iritacije organa za disanje, sredstva za dezinfekciju mogu da deluju štetno na kožu, posebno na oči.

Zbog svega navedenog, održavanje higijene trebalo bi izvoditi bezbedno.

Kad god možete upotrebljavajte sapun i vodu, a sredstva za dezinfekciju samo ako je neophodno.   

Ukoliko morate da dezinfikujete, činite to uz poštovanje uputstava, i tek nakon čišćenja površina.

Držite sredstva za dezinfekciju van domašaja dece i udaljite ih iz prostorija u kojima postoje isparenja. Najmanje 20 minuta posle dezinfekcije, čak i kad je ventilacija dobra, deca ne bi trebalo da borave u prostoriji. Ako dete već ima osetljive disajne organe ili oboljenje, proverite kako se dezinfekcija vrši u obdaništu ili školi i da li je tamo dete izloženo isparenjima.

Koristite bezbednija dezinfekciona sredstva, na primer ona u kojima je aktivna supstanca hidrogen peroksid.