Novosti u naplati putarina

(Last Updated On: January 1, 2024)

JP „Putevi Srbije” obavestilo je javnost da je od 01. 01. 2024. godine počela naplata putarine na novoizgrađenim deonicama autoputeva:

  • Moravski koridor (do privremene čeone naplatne stanice Koševi)
  • Autoput Ruma-Šabac

JP „Putevi Srbije” je, takođe, izvršilo reviziju dužina deonica pod naplatom u skladu sa Referentnim sistemom mreže državnih puteva (br.953-22005 od 27.10.2023.g.) što će uticati na određene korekcije cenovnika za naplatu putarine.

Pored pomenutih izmena, uvodi se i naplata naknade za korišćenje putnih objekata: mostova, vijadukata i tunela tako što se visina putarine po pređenom kilometru uvećava za 50% za mostove i vijadukte, odnosno za 100% za tunele.

Takođe uvode se popusti za korisnike studentskih kartica od 2%, penzionerskih kartica od 3% kao i za vlasnike električnih vozila od 10% čija primena će biti omogućena isključivo korišćenjem web servisa za elektronsku naplatu putarine.

Izmene cenovnika izvršene su u skladu sa obavezama propisanim u Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara (Sl.Glasnik RS br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 – usklađeni din. izn., 156/2020 – usklađeni din. izn., 15/2021 – dop. usklađenih din. izn., 15/2023 – usklađeni din. izn. i 92/2023), a na osnovu Odluke o izmenama i dopuni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina).