Novogodišnji paketići i zakon

(Last Updated On: )

Novogodišnji praznici se približavaju. U firmama se, kao znak pažnje, planiraju novogodišnji paketići za decu zaposlenih radnika, a u radnom prostoru dekoracija za posebnu atmosferu. Uobičajeni ukrasi za Novu godinu podrazumevaju poneki svetlucavi aranžman na radnom stolu, zelene grančice četinara, ukrasne sijalice, čak i manje novogodišnje jelke. Deca unapred znaju da će ih tatine i mamine kolege obradovati.

U susret nezaobilaznim običajima koji zimu čine lepšom, predlažemo poslodavcima da obavezno  posvete pažnju dobrom prazničnom raspoloženju, ali i da se upoznaju sa važećim Zakonom o radu i poreskim tretmanom izdataka koje će imati. Prenosimo ukratko najvažnije.

novagodina

Poslodavac može deci zaposlenih radnika obezbediti poklone za Novu godinu ili Božić, u novcu ili robi. Novogodišnji paketići nisu obaveza, ali ukoliko se opštim aktom preduzeća utvrdi davanje paketića, onda postaju obaveza.

Trenutni neoporezivi iznos davanja je 8.689 dinara godišnje po jednom detetu, a tačan aktuelni iznos svakako treba proveriti, pošto se jednom u toku godine menja.

Ukoliko je davanje u robi, neoporezivi iznos je 8.689 dinara zajedno sa PDV-om. Ne postoji pravo na odbitak prethodnog PDV-a, iskazanog u računu za nabavljene poklone, jer nabavljeni pokloni ne služe za oporezivi promet.

Ako se isplati poklon deci zaposlenih preko neoporezivog iznosa od 8.689 dinara po detetu, tako isplaćeni iznos ima tretman zarade, pa je isplatilac dužan da obračuna porez na zarade po stopi od 10% i doprinose za obavezno socijalno osiguranje od 19,9% i 17,9%.

Sve napred navedene odredbe i druge primenjuju se na poklone za decu do 15 godina starosti.

Prigodni pokloni za Novu godinu obično se pripremaju i za poslovne partnere, ponekad i za njihovu decu, penzionere firme, ili druga lica koja nisu zaposlena kod poslodavca. Oni se tretriraju na drugačiji način.

Ukoliko je u pitanju poslovna galanterija (rokovnici, setovi za pisanje, novčanici…) radi se o uobičajenim poklonima, koji uglavnom imaju tretman troškova reprezentacije, pa se na njih ne obračunava i ne plaća porez na dohodak građana.

Ako su to, međutim, drugi pokloni, oni se tretiraju kao drugi prihodi iz člana 85 stav 1 tačka 10 Zakona o porezu na dohodak građana, na koje se plaća porez na dohodak građana po stopi od 20% na osnovicu koju čini bruto iznos, umanjen za 20% normiranih troškova.