Nove usluge Privredne komore

(Last Updated On: )

U drugoj polovini septembra Privredna komora Srbije uvela je set usluga namenjenih privrednicima. 

Kako je rekao predsednik PKS Marko Čadež, nove usluge će se odnositi na pravno savetovanje, analize tržišta, pomoć u razvoju poslovnih ideja, biznis planova i projekata, veću pomoć u plasmanu proizvoda na strana tržišta, kao i pristup fondovima EU namenjenim za male, srednje i velike preduzetnike.

privredna-komora

„Trudićemo se da kompanijama obezbedimo informacije o carinskim propisima, o tome šta ih čeka na drugim tržištima, pružiće im se dobri saveti, analize, šta i gde mogu da urade, kako da nađu partnere na tim tržištima“, objasnio je detaljnije Čadež.

Prema njegovim rečima, novi asortiman usluga PKS obuhvatiće i informacije za predstavnike malih, srednjih i većih preduzeća o tome kako da kroz projekte i različite programe što bolje iskoriste finansijske resurse u okviru fondova EU.

U komori trećina radnika manje

Iz Privredne komore Srbije dolazi još jedna vest – Upravni odbor ove asosijacije doneo je odluku da se do kraja godine broj zaposlenih smanji čak za trećinu.

“Ovo je bila neophodna, teška odluka, kako bismo obezbedili pravi i efikasan servis privredi,” istakao je predsednik Marko Čadež za Tanjug.

On je rekao da je u prošlosti više od polovine prihoda Komore odlazilo na zarade zaposlenih što je, kako je rekao, praktično onemogućavalo razvoj novih komorskih usluga i servisa za privredu.

“Naš osnovni cilj je da budemo efikasan servis privrede Srbije i u tom smislu ova odluka je bila neminovna”, istakao je Čadež.

Podsetio je da je cela privreda morala da prođe kroz period prilagođavanja novim okolnostima nakon ekonomske krize što, kako je rekao, PKS to do sada nije učinila.

“Ovo je dobar znak da PKS prepoznaje potrebe privrede jer čini sebe efikasnijom”, poručio je Čadež.

Izvor: Tanjug