Nove InterRail karte

(Last Updated On: )

Od 1. januara, svima koji žele vozom da putuju u evropske zemlje na raspolaganju su nove InterRail karte.

InterRail je ponuda za prvi i drugi razred, namenjena svim kategorijama putnika:

  • odrasli;
  • deca od 4 do 12 godina, uz uslov da prvog dana važenja karte nisu napunila 12 godina. Za jedan kupljeni Pass za odrasle može se prevoziti još dvoje dece besplatno. U slučaju kada imalac Pass-a za odrasle putuje sa više od dvoje dece, kupuje zaseban pass za “Mlade” za treće dete, tj. za svako naredno dete;
  • mladi od 12 do 26 godina, uz uslov da prvog dana važenja karte nisu napunili 26 godina;
  • seniori preko 60 godina.

voz

Postoje dve vrste InerRail ponude :

1. InterRail Global Pass ( karta za celu Evropu) i
2. InterRail One Country Pass (karta za  jednu zemlju).

  • Cene InterRail karata pogledajte ovde.
  • Oficijalnu prezentaciju InterRail ponude pogledajte ovde.

InterRail Global Pass može se kupiti za:

  • neprekidno putovanjeu u periodu od 15 dana, 22 dana ili 1 mesec i
  • putovanja u određenom vremenskom periodu (flexi pass), 5 dana u roku od 10 dana važnosti karte ili 10 dana u roku od 22 dana važnosti karte,

InterRail One Country Pass ispostavlja se za 3, 4, 6 ili 8 dana u okviru 1 meseca.
Izabrani broj dana putnik koristi po svom izboru u roku važenja karte (1 mesec).

Imaoci “Flexi passa” (InterRail Global pass za 5 ili 10 dana i InterRail One Country Pass za 3, 4, 6 ili 8 dana) mogu izabrati dan putovanja po svom nahođenju u roku važenja karte. Putnik je dužan da u određenoj rubrici upiše datum putovanja.

Imalac karte InterRail Global Pass ima pravo na kupovinu vozne karte po povlastici od  50%, za relaciju od mesta boravka do granične stanice “Železnica Srbije” sa susednom železnicom.

Izvor: zeleznicesrbije.com