Nove cene vrtića u Srbiji

(Last Updated On: )

VrticMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je novi Pravilnik o merilima za utvrđivanje cene usluga u dečijim ustanovama. Ovaj Pravilnik, koji predviđa metodologiju proračuna ekonomske cene vrtića primenjivaće se od 1. januara 2015. godine.

Podsećamo, tokom 2014. godine Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja više stranaka podnelo je zahtev za proveru navoda o tome da li su cene vrtića u pojedinim gradovima u Srbiji formirane u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakonom o predškolskom obrazovanju i vaspitanju. Oni su tražili od Ministarstva da proveri da li je učešće roditelja u troškovima vrtića odgovarajuće – maksimalno 20 odsto od ekonomske cene vrtića, kako propisuju pomenuti zakoni.
Ministarstvo je proverilo ove navode i konstatovalo da u pojedinim lokalnim samoupravama u Srbiji utvrđivanje učešća roditelja u ceni predškolskog vaspitanja i obrazovanja nije u skladu sa zakonom što prouzrokuje materijalnu štetu u vidu dodatnih troškova.

U međuvremenu, Ministarstvo je donelo novi Pravilnik o merilima za utvrđivanje cene usluga u dečijim ustanovama, kako bi ga uskladio sa izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja kao i novonastalim činiocima koji mogu da utiču na cenu boravka dece u vrtićima.

Donošenjem novog Pravilnika o merilima za utvrđivanje cene usluga u dečijim ustanovama sve lokalne samouprave u Srbiji treba da usklade cene vrtića ovom propisu. Ministarstvo još jednom apeluje na lokalne samouprave da poštuju Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i udeo troškova koje plaća roditelj ograniče na najviše 20 odsto ekonomske cene.