Nova uredba o energetski ugroženom kupcu

(Last Updated On: )

U Sremskoj Mitrovici će posle stupanja na snagu nove Uredbe status energetski ugroženog kupca imati oko hiljadu građana. Do sada je pravo na umanjenje računa za električnu energiju imalo 400 lica na teritoriji grada. Novom Uredbom, osim umanjanje računa za električnu energiju, ugroženi kupci mogu da računaju i na povoljnosti za plaćanje gasa, kao i toplotne energije.