Nova prilika za MSP

(Last Updated On: )

Mala i srednja preduzeća imaće priliku da od 1. januara koriste sredstva evropskog Programa za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća COSME.

COSME se koristi i za podršku internacionalizaciji i pristupu stranim tržištima, za stvaranje novog poslovnog okruženja za razvoj konkurentnosti i podsticanje kulture preduzetništva. Pored preduzeća i budućih preduzetnika, COSME mogu da koriste i organi vlasti svih nivoa za podršku reformi politika, nefinansijsku i finansijsku podršku pri na unapređenju rada administrativnih organa.

“Primenom ovog programa u Srbiji od 1. januara 2016. malim i srednjim preduzećima ne samo da će biti omogućen pristup stranim tržištima i pristup novim izvorima finansiranja, već i pružena podrška u uspostavljanju poslovanja na stranim tržištima kroz pružanje informacija i pronalaženje poslovnih partnera uz pomoć Evropske mreže preduzetništva”, izjavio je državni sekretar Ministarstva privrede Miloš Petrović na predstavljanju programa COSME u Privrednoj komori Srbije.

Na potezu su banke, pa privrednici

On je pozvao sve banke u Srbiji da uspostave kontakt za Evropskim investicionim fondom kako bi se omogućilo sprovođenje programa u Srbiji kroz olakšan pristup sredstvima finansiranja. Naveo je da je sporazum o pristupanju Srbije COSME programu potpisan 10. novembra u Briselu.

Mala i srednja preduzeća u Srbiji i dalje nemaju dovoljno finansijskih mogućnosti za razvoj poslovanja, naveo je on, dodajući da je zato značajno što je pristupila programu COSME koji u periodu 2014-2020. predviđa 2,3 milijarde evra za zemlje članice EU i zemlje kandidate, od čega je 60 odsto predviđeno za olakšan pristup finansijama.

“Mislimo da je tu (u sektoru malih i srednih preduzeća) stub privrede. Ima 315.000 srednjih subjekata, mislimo da je to potencijal i jasno nam je da im je potrebna podrška”, naveo je on.

Nacionalna kontakt osoba za COSME u Srbiji Milica Zatezalo rekla je da je ovim programom za lakši pristup izvorima finansiranja predviđeno 1,3 milijardi evra, i da se procenjuje da će u svim članicama programa to omogućiti ukupni iznos kredita od 21 milijardi evra, i da će prosečan iznos kredita biti 65.000 evra.

U komponenti za finansiranje, kako je navela, mogu da učestvuju razne finansijske institucije – banke, garancijski fondovi, fondovi rizičnog kapitala, a za to je potrebno da se prijave na stalno otvoren poziv Evropskom investicionom fondu.

Kao primer realizacije u regionu navela je Crnogorsku komercijalnu banku, koja u okviru programa COSME nudi kredite na 36 meseci, koji mogu da se koriste i za takozvana start ap preduzeća.

Izvor: Beta