Ne postavljajte ciljeve

(Last Updated On: )

Savet stručnjaka preduzetnicima koji prvi put započinju poslovanje glasi – ne postavljajte ciljeve. Čini se kao da je ovo u potpunoj suprotnosti sa svim dosadašnjim preporukama ali, analizirano realno, za to postoji nekoliko opravdanih razloga.

Ukoliko postavite loš cilj, to je daleko nepovoljnije nego ako ga uopšte nemate, a šansa da se pogreši na samom ulasku u biznis je, zbog neiskustva, velika. Novi preduzetnik ne može da zna koliko će brzo njegov biznis rasti, i da li će rasti uopšte. Ako ste prilikom postavljanja ciljeva “lestvicu postavili suviše nisko” možete sasvim prosečan rezultat nazvati velikim uspehom, i obrnuto.

Postavljanjem ciljeva i naporima da se oni postignu zanemaruje se važnost procesa poslovanja, pa je bolje pozabaviti se stalnim unapređivanjem svog rada, pre nego razmišljati o tome šta je ostvareno, a šta nije. Uostalom, ciljevi su planirani za budućnost, a da ne znamo šta se sve može dogoditi sa tržištem, konkurencijom, uslovima poslovanja…

Ne treba zanemeriti ni ulogu razvoja interneta i digitalnih tehnologija. Napredak u najvećem broju oblasti koje su direktno povezane sa poslovanjem je toliko brz, da mnoge planove i ciljeve treba baš zbog toga u hodu revidirati, pa zašto ih onda postavljati.

Jedna od najznačajnjih nepoznatih varijabli prilikom ulaska na tržište je ponašanje kupaca. Što detaljnije poznavanje potreba potrošača i izlaženje u susret njima, sa finim podešavanjem u prvim mesecima i godinama, mnogo je važniji posao od postavljanja ciljeva.

Ciljevi početnicima izgledaju inspirativno i motivišuće sve dok ne dođu u situaciju da zaključe da njihovo ostvarivanje ne teče kako je planirano. Tada se javlja strah od neuspeha, panika i druga negativna osećanja, koja mogu čak i da prouzrokuju nastojanja da se ciljevi postignu agresivno, uz korišćenje prevara i nedozvoljenih ponašanja, kako bi se povratilo samopouzdanje.

Preteranim fokusiranjem na ciljeve “ubijate” svoju kreativnost, kako svakodnevnu, tako i onu kada treba pronaći novo rešenje u problematičnim situacijama…

Posle svega, savet je jasan – ako ste preduzetnik koji tek ulazi u posao, ponašajte se proaktivno, zainteresovano i maksimalno posvećeno u sadašnjosti, pa ćete do dobrih rezultata doći u budućnosti, i bez prethodnog postavljanja ciljeva.