Mleko nije biljnog porekla

(Last Updated On: )

Evo jedne interesantne informacije iz Evropske unije, za koju se sa sigurnošću može reći da će ubuduće uticati i na proizvode u Srbiji.

Evropski sud pravde (European Court of Justice) protekle nedelje doneo je presudu prema kojoj namirnice isključivo biljnog sastava ne mogu nositi oznake “mleko”, “buter”, “sir”, “jogurt”… Čak i kada je na etiketi jasno obeleženo da one ne sadrže sastojke životinjskog porekla.

Proces se odvijao na zahtev nemačke agencije za zaštitu konkurencije Verband Sozialer Wettbewerb, koja je povela postupak protiv kompanije TofuTown, proizvođača i distributera vegetarijanske i veganske hrane. TofuTown je promovisala i stavljala u promet proizvode kao što su “Soyatoo Tofu butter”, “Plant cheese”, “Veggie Cheese”, “Cream”, čime je, kako se napominje, prekršila propise Evropske unije o označavanju proizvoda od mleka.

U procesu koji je vođen kompanija TofuTown se branila navodima da se poslednjih godina promenilo shvatanje potrošača o ovim i sličnim nazivima, pa da je svima jasno da kada se kaže, na primer, mleko, ne mora da znači da je ono životinjskog porekla. Reč “mleko” je samo asocijacija na mleko i pre se misli na strukturu tečnosti nego na bukvalno poreklo. Uz spornu reč, osim toga, obično je korišćena oznaka “biljno”, “pirinčano”, “sojino” i slično…

Obrazloženje nije vredelo. Sud Evropske unije potvrdio je da su oznake “mleko”, “buter”, “cream“, “sir” i “jogurt” rezervisane samo za životinjske proizvode i da se svim ostalim, pa i kombinacijama sa odrednicom “biljni”, na primer, potrošači dovode u zabludu.

Odluku suda Evropske unije posebno su pozdravili veliki proizvođači mlečnih proizvoda. Oni se godinama zalažu da se propisi ove vrste poštuju, kako ne bi u segmentu tržišta gde je konkurencija izuzetno oštra imali, uz sve, i proizvođače iz potpuno druge oblasti – proizvodnje vegetarijanskih i veganskih namirnica.