Kako da prezentacija uspe

(Last Updated On: May 24, 2016)

U savremenom poslovanju od vas se može tražiti da napravite PowerPoint prezentaciju proizvoda ili usluga kompanije za koju radite, ili to može biti prezentacija vaših proizvoda. Da bi uspela, ona ne sme da bude prosečna i dosadna – publiku treba zainteresovati, bilo bi dobro da prisutni zapamte što više, i da vam se zatim obrate kada su im vaše usluge potrebne.

Kako se to postiže?

prezentacija

Izbegavajte postavljanje suviše sadržaja na slajd. Ljudi mogu da čitaju, ili da slušaju – ne očekujte da će obe stvari raditi u isto vreme. Zatim, oni čitaju brže nego što vi pričate, pa će pročitati odmah sve što piše, i neće vas slušati. Najgore što se može desiti je da se oslanjate na prezentaciju tako što ćete završiti čitajući je – to niko ne voli da vidi. Dakle – sadržaj slajda treba da bude samo nagoveštaj i veoma kratak podsetnik za govornika – smisao sadržaju slajda se daje glasom i prezentacija je, pre svega, komunikacija.

Ubacite obavezno video ili druge multimedijalne sadržaje ako ste u prilici. Ljudi vole da su angažovani gledanjem videa (otuda i popularnost Youtube kanala) i on im može najefikasnije prodati poruku. Nemojte, naravno ni preterivati – video se odvija svojim tokom i ne dozvoljava da korigujete prezentaciju na licu mesta u zavisnosti od reakcije prisutnih, što je moguće u verbalnom izlaganju.

Izbegavajte suviše nabrajanja po tačkama 1, 2, 3… preterano korišćenje postaje dosadno.

Spremite obavezno pitanja koja ćete postaviti publici. To je još jedan način da je angažujete, a bićete u prilici i da proverite koliko razume poruke. Moći ćete, zatim, da preusmerite fokus na za auditorijum korisne sadržaje o kojima možda niste ni planirali da govorite.

Pravite pauze u prezentaciji, posebno ako možete izbliza da posmatrate prisutne i njihove neverbalne reakcije. Pitajte ih da li imaju pitanja, promenite ton i način izlaganja i ne dozvolite da se dosađuju.

Ako često pravite prezentacije, ili to čine kolege, napravite biblioteku slajdova, posebno onih najboljih, koje ćete moći da koristite ponovo. Nemojte dozvoliti da prezentacija koja se pokazala kao uspešna završi na nekom disku zaboravljena, a vi trošite vreme da dizajnirate novu.