Frilenseri i devizna naplata

(Last Updated On: )

Banke su dužne da svaku uplatu iz inostranstva registruju i provere, tako da podaci o svrsi uplate postoje. Frilenseri su u obavezi da prijavljuju svoje poslovanje i plaćaju odgovarajuće poreze i doprinose. U kojim situacijama bi bilo dobro potražiti savet stručnjaka o formi osnivanja pravnog lica preko kojeg bi se poslovalo, a kada se to ne isplati? Savete daje Biljana Trifunović, diplomirani ekonomista, direktor i suosnivač privrednog društva IFA-International Financial Agency d.o.o. Beograd.