Finasiranje obuke za osobe iz ruralnih područja

(Last Updated On: )

Stalna Radna Grupa za Regionalni Ruralni Razvoj (SWG) objavila je poziv za podnošenje prijava za finansiranje troškova stručnog osposobljavanja ljudi sa područja Zapadnog Balkana u turizmu, poljoprivredi i drugim sektorima kao što su unapređenje poslovanja, informacione i komunikacione tehnologije (ICT). Prijave se mogu slati do 31. marta 2023. u 16 časova.

U zavisnosti od raspoloživosti sredstava, SWG opredeljuje sredstava za finansiranje završene obuke, zaključno sa dobijanjem sertifikata u periodu zaključno sa 30. junom 2024.

Program se implementira u dve faze. U prvoj fazi, od kandidata se traži da podnesu Prijavu za finansiranje stručne obuke u priloženom formatu, koju će pregledati SWG Komisija za ocenjivanje kandidata. Kandidati će biti obaviešteni da li njihova prijava za obuku ispunjava uslove za refundiranje troškova. U drugoj fazi kandidati će dostaviti dobijeni sertifikat na osnovu kojeg će SWG nadoknaditi sredstva do 300 evra bruto.

Cilj projekta je da se unapredi ekonomska diversifikacija olakšavanjem mera izgradnje kapaciteta u sektoru turizma sa potencijalom povećanja mogućnosti za zapošljavanje. Fokus projekta je na jačanju ekonomske inkluzije ruralnog i marginalizovanog stanovništva, podršci ruralnom sektoru, negovanju održivih praksi upravljanja prirodnim resursima, kao i na promovisanju ženskog i omladinskog preduzetništva u ruralnim područjima.

Mladi (do 40 godina starosti), žene, osobe sa invaliditetom, kao i povratnici (osobe koje su boravile u Nemačkoj ili drugoj zemlji više od 3 tri meseca nakon 2001.) imaće prednost u dobijanju podrške.

Stručno usavršavanje ima za cilj da se pronađe novo ili dodatno zaposlenje u turizmu, poljoprivredi i drugim sektorima ili da bi se unapredilo poslovanje MMSP (mikro, mala i srednja preduzeća) u kojem su kandidati zaposleni.

Više informacija može se dobiti na Portalu preduzetništva na veb adresi preduzetnistvo.gov.rs