Evidencija regruta

(Last Updated On: )

U periodu od 2. do 27. februara 2015. godine Ministarstvo odbrane uvodi u vojnu evidenciju mladiće rođene 1997. godine i starijih godišta, koji nisu uvedeni u regrutni sistem u kalendarskoj godini u kojoj su navršili 18 godina.

Uvođenje u vojnu evidenciju biće obavljano u centrima Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta regruta, radnim danima od 9 do 14 časova.

Uvođenje u vojnu evidenciju je redovna praksa u oružanim snagama i zakonom predviđena obaveza koja je ostala na snazi nakon donošenja Odluke Narodne skupštine Republike Srbije o obustavi obaveze služenja vojnog roka 15. decembra 2010. godine.

Regrut vojskakoji se uvodi u vojnu evidenciju na uvid treba da ponese:
– ličnu kartu i
– uverenje o državljanstvu Republike Srbije ili izvod iz matične knjige rođenih.

Regrut koji boravi u inostranstvu uvodi se u evidenciju u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u toj zemlji.