EPS: Počeo sa radom portal za preuzimanje e-računa i elektronsko plaćanje

(Last Updated On: )

Novi portal za elektronsko preuzimanje i plaćanje računa za utrošenu električnu energiju pod nazivom “Uvid u račun” namenjen je kupcima na garantovanom snabdevanju – domaćinstvima i malim kupcima. Ova usluga je rezultat modernizacije i unapređenja poslovnog sistema „Elektroprivrede Srbije“ i deo je procesa digitalizacije uz podršku Vlade Republike Srbije.

UVID U RAČUN je nov, savremen, efikasan i siguran elektronski servis koji registrovanim korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup e-računu odmah po formiranju mesečnog zaduženja, pre štampanja i distribucije uobičajenom poštom.

Dodatne funkcije portala omogućavaju uvid u arhivu računa i uplata iz prethodne tri godine, kao i detaljan pregled potrošnje po zonama i tarifama.

Na portalu je dostupno bezbedno i brzo elektronsko plaćanje računa bez odlaska u poslovnice platnih institucija. Računi se mogu plaćati sistemom za instant plaćanja IPS Skeniraj i platnim karticama Dina, Visa i MasterCard.

Korisnici novog portala preko jednog naloga sada mogu da pristupe pregledu i elektronskom plaćanju računa za više mernih mesta u različitim regionalnim područjima Republike Srbije.
Aktiviranjem jedinstvenog portala UVID U RAČUN za Republiku Srbiju prestali su sa radom dosadašnji regionalni portali, a njihovi korisnici registracijom na novi portal dobijaju pristup tehnički unapređenoj verziji sa novim korisničkim funkcijama.