Ekonomija veština, nastala zbog urgentnih potreba

(Last Updated On: )

Kompanijama su, da bi opstale, danas potrebni radnici sa sasvim određenim veštinama. Mnoge od njih su deficitarne, a problem je toliki da se već neko vreme govori o novom konceptu u ekonomiji – ekonomiji veština.

Promene u tehnologiji su brze i suštinske, pa je menadžerima postalo veoma teško da naprave strategiju poslovanja za određeni period, biznis planove, procene opravdanost investicija… Čak i kad se pronađe novac i investiranje organizuje na najbolji način, ako nedostaju odgovarajući radnici sve “pada u vodu”.

Izazov pred službama za ljudske resurse je ogroman. Diplome koje su nekad garantovale bar delimično upotrebljiva znanja kao kriterijum više nisu najvažnije. Nije to ni radno iskustvo. Ukoliko je neko radio na sličnim poslovima pre samo desetak godina moguće je da mu je potrebna kompletna obuka. Malo znače i upravljačke pozicije u radnoj biografiji, što sve zajedno čini da najtraženija karakteristika postanu aktuelne veštine pojedinca.

Nedostatak radnika sa potrebnim veštinama je toliki da je u izvesnim istraživanjima na globalnom nivou čak 87% kompanija prijavilo kao problem jaz između potrebnih i veština koje poseduju radnici. Neke od njih daju podatke da nestašicu već osećaju, dok druge očekuju da će je sigurno imati u narednih pet godina.

Veštine koje poslodavci zahtevaju menjaju se brže nego ikada, što je poruka i za radnike. Ljudi bi trebalo da postanu svesni koje veštine zaista poseduju i, posebno, koliko su one upotrebljive.

Veštine se razlikuju po najmanje jednom važnom kriterijumu i to se mora uzeti u obzir. Neke od njih se mogu lako nadograditi i preneti iz jedne oblasti rada u drugu, dok je drugima, možda, istekao “rok trajanja”. Na radnicima je da prepoznaju svoja prevaziđena znanja i unapred neguju ona fleksibilnija, prateći sve inovacije i razvoj u sektoru u kojem nameravaju da rade.

I menadžeri imaju nova zaduženja. Čini se da je najbolje podeliti proces rada na sasvim konkretne operacije i zadatke i identifikovati neophodne veštine zaposlenih. Za taj posao je potrebno prikupiti informacije o postojećim i novim radnicima na nov način, ali i predvideti kako će se radne operacije menjati u zavisnosti od razvoja tehnologije.