Duing bizis lista, ko je gde?

(Last Updated On: )

U Srbiji je poslednjih dana aktuelna informacija da je naša zemlja napredovala na takozvanoj Duing biznis listi, odnosno rang-listi na kojoj su zemlje svrstane na osnovu jednostavnosti započinjanja, a zatim i vođenja biznisa. Duing biznis listu u skladu sa svojom procenom i nizom pokazatelja objavljuje Svetska banka.

Srbija je, u odnosu na prošlu godinu, zabeležila rast za četiri mesta – trenutno se od 190 zemalja nalazi na 43. poziciji. Ministri u Vladi očekivali su više, a najavljivani ulazak među prvih 30, ili bar prvih 40, nije se dogodio, pre svega, zbog dužine čekanja na priključak za struju, procedure rešavanja stečaja, dobijanja kredita, zaštite manjinskih akcionara…

Zanimljivo je koje su zemlje iz okruženja bolje (ili mnogo bolje) od nas.

Makedonija je, na primer, 11, Slovenija 37, a Kosovo (koje Svetska banka posebno rangira) četrdeseto. Neznatno bolja od Srbije je i Crna Gora (42. mesto), ali su Hrvatska (51) i Bosna i Hercegovina (86) lošije.

Prva zemlja na Duing biznis listi je, kao i prošle godine, Novi Zeland. Najmanji broj procedura, najkraće vreme da se one sprovedu i sve to, uključujući plaćanje poreza, onlajn, najvažnije su prednosti nama daleke ostrvske države.

Slede Singapur, pa Danska – redosled prve tri ekonomije isti je kao na prethodnoj listi.

Koreja je četvrta (prošle godine peta), a Hong Kong je sa četvrtog pao na peto mesto.

Šeste su Sjedinjene Američke Države (rast za dva mesta), sedma Velika Britanija, a osma Norveška (pala sa šestog mesta). Među prvih deset su još deveta Gruzija, koja je ostvarila veliki skok – sa 16. prošlogodišnje pozicije. Švedska je pala za jedno mesto i sada je 10.

Duing biznis lista, podsetimo, daje preporuke investitorima za godinu unapred – Svetska banka, dakle, na osnovu svojih pokazatelja predviđa koliko će jednostavno, kada je administracija i zakonska regulativa u pitanju, biti poslovanje u rangiranim zemljama u 2018. godini.