Divlje deponije, veliki ekološki problem

(Last Updated On: )

Nesavesno odlaganje otpada je ekološki problem. Vranjsko preduzeće „Komrad“ smanjilo je broj divljih smetlišta sa 105 na 65. Na ovu temu za TV Vranjska plus govorila je izvršna direktorka “Komrada” “Nela Cvetković.

Divlje deponije su potencijalni zagađivači vazduha, vode i zemlje, a odlaganje otpada na mesta koja za to nisu predviđena prisutno je u svim krajevima Srbije.