Depresija i radno mesto

(Last Updated On: )

Poslednjih godina depresija se prepoznaje kao značajan problem, a razlog je činjenica da sve više obolevaju osobe u najproduktivnijem životnom dobu. Najrazvijenije zemlje sveta ulažu velika sredstva u istraživanja, u pokušaju da utvrde šta tačno dovodi do osećanja praznine, beznađa, umora… karakterističnih za depresiju.

Institut za mentalno zdravlje Sjedinjenih Američkih Država navodi da oko 6,7% Amerikanaca godišnje ima depresivne simptome, što je više od 20 miliona ljudi. Ako se u obzir uzme samo smanjena produktivnost, gubitak iznosi preko 80 milijardi dolara godišnje.

Rad sa ljudima stresan

Bilo je potrebno, dakle, da u velikoj meri budu pogođeni i pojedinac i ekonomija, pa da se depresija konačno “stavi pod lupu”. Dobijeni rezultati, pored od ranije poznatih faktora rizika među kojima su nasledni, situacija u porodici, doba godine.., ozbiljno ukazuju da vrsta posla kojim se osoba bavi utiče na verovatnoću ispoljavanja depresivnih simptoma.

Pogledajmo rezultate trogodišnjeg istraživanja Univerziteta u Sinsinatiju na uzorku od preko dvesta hiljada ispitanika, koje se ne može uopštiti na druge zemlje, čak ni na celu Ameriku, ali je interesantno zbog beleženja razlika na osnovu radnih mesta.

depression (2)

U vrhu liste našli su se poslovi u javnom prevozu, sa najvišom stopom učestalosti depresije od 16,2%. Slede agenti za promet nekretnina, pružaoci različitih socijanih, javnih i pravnih usluga i radnici u proizvodnji. Iznad proseka su i brokeri, zaposleni u izdavaštvu, u različitim organizacijama na poslovima rada sa članstvom

Rizični su, dakle, poslovi koji zahtevaju stalni i ozbiljan rad sa ljudima, sa visokim nivoom stresa i niskim nivoom fizičke aktivnosti.

Iako na osnovu ovog i sličnih istraživanja može da se zaključi da su, kada je depresija u pitanju, neka radna mesta rizičnija od drugih, stručnjaci su oprezni. Otvara se, naime, još jedno pitanje – da li su osobe postale sklone depresiji zato što se nalaze na tim poslovima, ili su oni sa predispozicijama da razviju depresiju izabrali određene vrste zanimanja i poslova? Dodatna istraživanja su sigurno potrebna.