CIAK Grupa traži direktora društva

(Last Updated On: )

CIAK Grupa sa više od 2.000 zaposlenih jedna je od vodećih kompanija u regionu u distribuciji rezervnih delova i auto opreme i u isto vreme je pionir ekološki osvešćenog upravljanja otpadom.

CIAK Grupa je vrlo dobro prepoznata kao lider na tržištu akumulatora, motornih ulja i guma za putnička i teretna vozila i mašine tako da više od 25 godina pokreće automobile, brodove, motore i kamione u Hrvatskoj i regionu. Osim toga, četiri centra za upravljanje opasnim otpadom u Hrvatskoj, kao i centri u zemljama regiona uspešno posluju po najvišim evropskim standardima i međunarodnim sertifikatima i upravljaju sa preko 30.000 tona opasnog i neopasnog otpada godišnje.

CIAK Grupa trenutno je prisutna u šest zemalja, tako da uspešno posluje u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Sloveniji. Sa konsolidovanim prihodima u 2021. godini u iznosu od gotovo 185 miliona evra CIAK Grupa jedna je od vodećih kompanija u regionu u segmentima poslovanja u kojima je trenutno prisutna.

Za društva CIAK Grupe koja su aktivna u Republici Srbiji tražimo direktora CIAK Usluga. CIAK Usluge d.o.o. je Shared service centar koji obuhvata aktivnosti finansija, informacionih tehnologija, ljudskih resursa, marketinga, kao i ostale aktivnosti podrške poslovanja društava CIAK Grupe na tržištu Srbije.

RADNI ZADACI:

 • Nadziranje i upravljanje aktivnostima društva na području Republike Srbije
 • Upravljanje aktivnostima i funkcijama odeljenja kojima je direktno nadređen
 • Koordinacija aktivnosti i redovna komunikacija sa nadležnim direktorima u društvima CIAK Grupe na području Srbije, linijski nadležnim osobama u CIAK Grupi d.d. za sva navedena područja poslovanja, kao i rukovodiocima i zaposlenima društva CIAK Usluge d.o.o.
 • Upravljanje aktivnostima Finansija (računovodstvene, blagajničke i kontroling aktivnosti)
 • Upravljanje aktivnostima informacionih tehnologija (sistemska podrška, programska)
 • Upravljanje aktivnostima ljudskih resursa
 • Upravljanje aktivnostima marketinga
 • Upravljanje ostalim aktivnostima podrške i administrativnim aktivnostima koje se odnose na poslovanje CIAK Grupe na području Srbije
 • Saradnja sa predstavnicima tela državnih i finansijskih institucija iz područja nadležnosti Finansija
 • Osiguranje pripreme i isporuke finansijskih i nadzornih izveštaja koje zahteva zakon, regulatorno telo ili Uprava CIAK Grupe d.d.
 • Obavljanje svih vrsta poslova koji su mu zakonom, statutom i drugim aktima stavljeni u nadležnost
 • Obavljanje svih ostalih poslova prema uputstvu Uprave CIAK Grupe d.d.

USLOVI:

 • Visoka stručna sprema – ekonomija i srodni fakulteti
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje zakonskih propisa iz oblasti finansija i računovodstva
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Dobro poznavanje rada na računaru (napredno znanje Excel-a, MS Office)
 • Aktivno znanje engleskog jezika u pismu i govoru (minimalno srednji nivo)

ZA KANDIDATE JE POŽELJNO:

 • Organizovanost, tačnost, samostalnost u radu
 • Energičnost i preduzimljivost, liderske veštine
 • Poznavanje ekonomskih termina i principa

CV možete poslati na srpskom ili engleskom jeziku na: ljudski.resursi@ciak.hr