BlackBerry za kompanije

(Last Updated On: )

BlackBerry WorkLife je nova poslovna platforma koja omogućava upravljanje poslovnim i ličnim brojem telefona i kontaktima putem samo jednog uređaja, dok istovremeno jasno odvaja troškove naloga. Na ovaj način osigurava se privatnost svakog zaposlenog, a istovremeno se kontrolišu i štite interesi organizacije.

Koncept Bring your own device (BYOD), koji podrazumeva da zaposleni donose svoje mobilne uređaje i koriste ih u poslovne svrhe, na ovaj način je unapređen otvaranjem nove mogućnosti spajanja privatnog i korporativnog broja u jednom uređaju. Platforma WorkLife dozvoljava organizacijama da regulišu troškove poslovne linije zaposlenog koja uključuje SMS, pozive i prenos podataka, dok zaposleni za svoju privatnu liniju to rade samostalno.

Usluga WorkLife ima dvostruke pogodnosti koje su usmerene i ka organizacijama i ka samom zaposlenom. Kada zaposleni koristi jedan broj za privatne i poslovne potrebe, dešava se da nakon radnog vremena nastavi da prima pozive i poštu koji se tiču organizacije i poslovanja. Kako bi se izbegle takve situacije, platforma WorkLife omogućava integrisanje dve linije u jednom uređaju koji služi kao objedinjeno privatno i poslovno sredstvo komuniciranja. Jedna linija je kompanijska i nju organizacija može da prenosi unutar svoje strukture na različite zaposlene.

Na ovaj način je osigurana privatnost zaposlenih, jer svoj privatni broj više neće morati da dele sa poslovnim saradnicima i kolegama. Svaka linija može da bude odvojena posebnim tonom zvona, pa zaposleni prilikom svakog dolazećeg poziva znaju da li je u pitanju poslovna ili privatna svrha. WorkLife usluga pruža organizaciji jasan uvid u troškove i potrošnju za svaku kompanijsku liniju, što je naročito značajno kada se radi o saobraćaju u romingu. Takođe, prilikom slanja SMS-ova, odlazećih poziva i elektronske pošte, korisnik bira da li će komunikaciju da vodi sa privatnog ili poslovnog broja.

Još jedna prednost usluge WorkLife jeste da funkcioniše na svim pametnim telefonima (BlackBerry, iPhone i Android) i platformama. Takođe, usluga ne zahteva korišćenje proksi servera kako bi se podelili poslovni i privatni podaci, koji u većini slučajeva usporavaju protok informacija.