BG praksa za studente

(Last Updated On: )

Univerzitet u Beogradu i Gradska Uprava grada Beograda pozivaju studente završnih godina da se prijave za učešće u programu Univerzitetska radna praksa – BG PRAKSA 2015. Program Univerzitetska radna praksa – BG PRAKSA realizuje Centar za razvoj karijere Univerziteta  u Beogradu u saradnji sa Gradskom upravom grada Beograda od 2010. godine.

Program omogućava studentima da po jedinstvenom modelu obavljaju stručnu praksu u javnim i javnim komunalnim preduzećima, organizacionim jedinicama Gradske uprave, ustanovama kulture i gradskim opštinama i steknu praktična znanja, veštine i relevantno radno iskustvo tokom studija i na taj način unaprede svoje akademsko obrazovanje. U proteklih pet godina realizacije preko 1200 studenata sa 24 fakulteta Univerziteta u Beogradu steklo je prvo radno iskustvo u institucijama čiji je osnivač grad.

univerzitet

Integralni tekst konkursa (sa detaljima o lokacijama i pozicijama za praksu, opisom posla i uslovima za svaku poziciju, kao i potrebnim dokumentima ) i Vodič kroz konkurs dostupni su na sajtu Centra za razvoj karijere koji će, kao i u ranijim ciklusima prakse administrirati ceo proces prijavljivanja i za organizacije – učesnice programa izvršiti predselekciju kandidata  obuku mentora.

Studentima, kojima Centar za razvoj karijere tokom cele godine pomaže da ostvare svoja prva radna iskustva, usavrše svoje veštine i steknu potrebna znanja koja će im pomoći prilikom budućeg zapošljavanja, stoji na raspolaganju za pitanja i potrebnu podršku prilikom procesa prijave za ovaj konkurs.

Program BG PRAKSA 2015 realizovaće se kao četvoromesečna praksa uz mentorsku podršku. Planirano je da se praksa realizuje  u periodu od 1. jula do 30. oktobra.

Svim studentima – polaznicima programa tokom trajanja prakse biće obezbeđena naknada za topli obrok i prevoz.

Prijavljivanje se obavlja isključivo elektronskim putem popunjavanjem formulara na sajtu Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu www.razvojkarijere.bg.ac.rs.

Rok za prijavu je  27. maj 2015. godine u ponoć.