Beogradska berza – april 2022.

Beogradska berza
(Last Updated On: )

Akcije sa najvećim prometom na Beogradskoj berzi u aprilu ove godine, bile su:
Stari Tamiš a.d. , Pančevo – trenutna vrednost 5.600,00 din; Promena 1,80%
Dunav osiguranje a.d. , Beograd – trenutna vrednost 1.292,00 din; Promena -53,86%
Tehnohemija a.d. , Beograd – trenutna vrednost 250,00 din; Promena 0,00%
NIS a.d., Novi Sad – trenutna vrednost 560,00 din; Promena 2,19%
Komercijalna banka a.d. , Beograd – trenutna vrednost 3.750,00 din; Promena 16,97%
Akcije sa najvećim rastom:
Komercijalna banka a.d. , Beograd – vrednost 3.750,00 RSD; promena 16,97%
Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd – vrednost 1.550,00 RSD; promena 14,81%
Termika-Beograd a.d. , Beograd – vrednost 3.400,00 RSD; promena 13,33%

Akcije sa najvećim padom:
Dunav osiguranje a.d. , Beograd – vrednost 1.292,00 RSD; promena -53,86%
Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo – vrednost 2.050,00 RSD; promena -31,67%
Elektroveze proizvodnja a.d. , Beograd – vrednost 140,00 RSD; promena -20,90%