Značaj redovnih pregleda mladeža za prevenciju i ranu dijagnostiku

pregled mladeža
(Last Updated On: )

Redovni lekarski predgledi su od izuzetnog značaja za održavanje dobrog zdravlja i preventovanje eventualnih oboljenja. Kada je naš najveći organ u pitanju, ovo je nesumnjivo pravilo, budući da je rana dijagnostika najvažniji činilac uspešnog ozdravljenja dermatoloških pacijenata. Zalaganje dermatologa u smislu edukacije povodom preventivnih pregleda i značaja lekarskog nadzora svih promena na koži poslednjih godina daje vidne rezultate, te se sve veći broj pojedinaca javlja lekarima i bez postojanja tegoba, a radi provere stanja svoje kože i mogućih rizika. U tekstu koji sledi ćemo se baviti pitanjem značaja redovnih pregleda mladeža i eventualnih nedoumica kada su u pitanju razlozi za javljanje dermatologu i način izvođenja dermoskopije.

Šta je dermoskopija i kako se izvodi ovaj pregled?

Dermoskopija predstavlja najsavremeniji način pregleda mladeža i pigmentnih, odnosno nepigmentnovanih promena na koži mikroskopskom metodom. Budući veoma pouzdan, ovaj pregled pruža uvid u prirodu svih promena na koži pacijenta i lekar samim time biva u mogućnosti da detektuje eventualne rizike i potrebu za laboratorijskom analizom. Ovaj pregled je sasvim bezbolan i bezopasan, a vreme njegovog trajanja je u načelu kratko, iako zavisi od broja i kompleksnosti promena na koži. 

Značaj pregleda mladeža

Dermoskopija kao dodatna metoda koja se primenjuje u sklopu dermatološkog pregleda služi za registrovanje svih promena na koži, koje mogu biti pigmentne, bez pigmenta, tumorske ili zapaljenske. Kada govorimo usko o pregledu mladeža, dermoskopijom će lekar biti u mogućnosti da načini razliku između malignih i benignih promena na koži, te samim time i da detektuje pojavu melanoma u najranijoj fazi. U slučaju postojanja rizika, dermoskopski pregled može ukazati na potrebu za daljom analizom promene, te će lekar u tom slučaju izbršiti biopsiju ili pristupiti njenom uklanjanju. Budući da je moderna medicina u okviru demratohirurgije i plastične hirurgije razvila napredne tehnike, bezbolno uklanjanje mladeža je danas omogućeno primenom metode radiotalasa, koja pri tome podrazumeva gotovo neprimente ožiljke nakon samog zahvata. Kako je rana dijagnostika ključ uspešnog izlečenja pacijenata, u okviru redovnog godišnjeg sistematskog predgleda je izuzetno značajan i redovan pregled mladeža, kojim će i lekar i pacijent steći jasnu sliku stanja kože i svest o potrebi za češćim posetama dermatologu ili dubljim analizama određenih promena. Na ovaj način se ujedno razvija i kultura redovnih pregleda koja je i bez postojanja tegoba i sumnjivh promena način održavanja dobrog opšteg zdravlja i naposletku spokoja kada je ono u pitanju. 

Najvažniji indikatori potrebe za preventivnim pregledima

Kada govorimo o potrebi za preventivnim pregledima, možemo govoriti kako o rizičnim grupama za razvoj melanoma, tako i o uticajima sredine koji mogu dovesti do rizika. U osnovi su rizične grupe pre svega osobe svetle puti, zatim osobe koje broje veliki broj mladeža na telu (preko 50), te oni koji na telu imaju atipične mladeže, kao i grupe pojedinaca koji u svojoj porodici imaju zabeležen slučaj oboljevanja od raka kože. S druge strane, postoje i određeni uticaji sredine koji ukazuju na to da je potrebno dodatno proveravati stanje kože, a koji se pre svega svode na izlaganje UV zračenju u većoj meri, upotrebu solarijuma, kao i česte opekotine od sunca. Koža je organ koji pamti, te i opekotine o sunca koje su nastale u ranom detinjstvu (okvirno, počev od sedme godine života), mogu biti podsticaj za razvoj melanoma u kasnijoj životnoj dobi. Preventivni pregledi se takođe naročito preporučuju ženama u trudnoći, a kada su deca u pitanju važno je zatražiti mišljenje lekara u vezi sa time da li su određene promene deo razvoja ili je u pitanju patologija.

Rizični i nerizični mladeži

U okviru samopregleda kože, koji valja vršiti redovno (na primer, nakon tuširanja), možete golim okom primetiti eventualne promene na njoj koje bi mogle predstavljati alarm za javljanje lekaru. Ono što smatramo rizičnim mladežima su mladeži nejednakih ivica i boje, kao i oni mladeži koji menjaju boju i oblik. Ukoliko primetite da se mladež počeo izdizati iznad ravni kože, trebalo bi takođe da se obratite lekaru, koji će ovu promenu ispratiti i proceniti, dok je istovremeno i svako krvarenje, vlaženje ili upala znak da je lekarski nadzor neophodan. S druge strane, mladeže uglavnom smatramo bezopasnim promenama, a u okvire bezopasnog spadaju mladeži manji od 6mm, jednakih ivica, a boje u opsegu od svetlo do tamnosmeđe. Međutim, i ukoliko na svojoj koži ne prepoznajete konkretan razlog za zakazivanje dermatološkog pregleda, trebalo bi jednom godišnje da dobijete i potvrdu lekara specijaliste u vezi sa dobrim zdravljem vaše kože.

Kultura redovnih pregleda je izuzetno važna za svakoga od nas i njeno obrazovanje je značajan faktor uspešnosti kada je održavanje valjanog zdravstvenog stanja u pitanju. Jednom godišnje se odlučite na sistematski kontrolni pregled u koji ćete uvrstiti posete različitim specijalistima i na najbolji mogući način podržati dobar kvalitet svog života.