Životinjski otpad preti

(Last Updated On: )

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica saopštilo je da se u Srbiji nezakonito odlažu životinjski ostaci, zbog čega su ugroženi ljudi, životinje i sama životna sredina.

Kako se ističe, bačeni životinjski ostaci predstavljaju izvor infekcije i opasnost za širenje bolesti životinja, koje se kasnije mogu preneti i na čoveka, poput besnila, salmonele ili ptičjeg gripa. Navode da se životinjskim otpadom smatraju svi životinjski ostaci koji treba da budu skladišteni ili preradjeni na odgovarajući i bezbedan način, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu.

“Svakodnevno širom Srbije nailazimo na nelegalna ‘mrcilišta’ gde ljudi bacaju životinjski otpad. Ima onih, dobro poznatih na većim površinama, gde ljudi iz šire okoline ciljano odlažu  uginule životinje, dok sa druge strane postoje i manja, pored puteva, reka, u njivama, šumarcima”, kaže Aleksa Vukićević, iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

On je rekao da predstavnici tog društva na terenu zatiču tela mrtvih domaćih životinja, goveda, svinja, koza, ovaca, ali i kućnih ljubimaca poput mrtvih pasa i mačaka.

Vukićević je objasnio da životinjski ostaci privlače muve i druge insekate, glodare, pse lutalice, mačke, lisice, šakale, kao i ptice grabljivice, što omogućava brzo širenje potencijalne infekcije i zaraze.

Prema rečima Milice Mišković, iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, preciznih podataka o količini životinjskih ostataka, koji završe na nelegalnim deponijama ili budu zakopane mimo propisa, nema, ali se procenjuje da u prirodi završi više od 200.000 tona.

“Koren problema leži u slabim kapacitetima nadležnih institucija da životinjski otpad odlože na pravi način. Medjutim, u lokalnim samoupravama gde je usluga odnošenja ove vrste otpada omogućena, gradjani nastavljaju sa praksom nezakonitog odlaganja životinjskih ostataka”, navela je Mišković.

U okviru projekta Ministarstva životne sredine “Stop trovanju grabljivica u Srbiji – bezbedan život za ptice i ljude”, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije radi na prikupljanju informacija o razmerama problema kada je u pitanju nezakonito odlaganje životinjskog ostataka u Srbiji.

Izvor: Beta