Zašto velike banke otpuštaju radnike

(Last Updated On: )

Poslednjih godina, a posebno poslednjih meseci, suočeni smo sa udarnim vestima o masovnom otpuštanju radnika u najvećim svetskim kompanijama. Brojevi su, realno, mali deo ukupnog broja zaposlenih u njima, ali su i tada veliki. 

U Srbiji su retki oni čiji posao zavisi od svetskih tehnoloških i drugih giganata, pa informacije o otpuštanima u Guglu ili Majkrosoftu pročitamo bez posebnih emocija. Ali kada bez posla ostaju radnici u bankarskom sektoru, ili se zatvaraju ekspoziture, više je zabrinutih. Posebno ako su u pitanju evropske banke, od kojih neke posluju kod nas.

Razloga za otkaze u bankarskom sektoru ima više, i dobro je znati najozbiljnije i one sa trajnim dejstvom. Jedan od njih su – mladi klijenti. Smena generacija duboko pogađa strukturu i organizaciju banaka. Automatizacija transakcija i digitalno bankarstvo, koje su mladi usvojili, dovodi do toga da je sve manje ekspozitura potrebno.             

Rast kamatnih stopa naveo je banke da budu oprezne. Novac je postao skup. Kada su kamate veće, banke pozajmljuju manje novca jer je rizik povrata veći. Istovremeno se odobrava manje kredita, pa i sam prihod može početi da opada. Tekući rat između Rusije i Ukrajine, kao i pretnja šireg regionalnog sukoba na Bliskom istoku, teraju investitore da se ponašaju opreznije, što se odražava direkno na poslovanje banaka. Značajniji pad kamatnih stopa se ne očekuje u bliskoj budućnosti, pa banke planiraju skromnije, režu svoje troškove i pokušavaju da uštede gde god mogu, čak i kada su rezultati poslovanja dobri.   

Ne treba zaboraviti ni integraciju veštačke inteligencije u bankarski sektor. Još uvek se ne zna tačno koji će joj poslovi u budućnosti biti povereni, ali pritisak za smanjenje broja zaposlenih i njihovu preraspodelu na nova radna mesta već postoji. 

Američki Zavod za statistiku rada predviđa da će do 2032. godine biti eliminisano oko 15% radnih mesta radnika koji direktno komuniciraju sa klijentima u obavljanju transakcija u ekspoziturama. To je oko 53 hiljade radnih mesta. Očekuje se, istovremeno, da neka potpuno nova radna mesta budu otvorena, ali svakako ne u istom broju.