Zakon o PIO: Šta se menja, a šta ne

(Last Updated On: )

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Darija Kisić Tepavčević izjavila je danas da se izmenama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO) ne menjaju uslovi za sticanje prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja, kao ni način usklađivanja penzije.

Kisić Tepavčević je u Skupštini Srbije rekla da je osnovni razlog za izmene i dopune Zakona o PIO rešavanje problema sa kojim se suočavaju lica koja su bila obuhvaćena socijalni programom Vlade Srbije za rešavanje viška zaposlenih.

Reč je, kako je objasnila, o licima kojima je u trenutku prihvatanja socijalnog programa do ostvarivanja prava na penziju nedostajalo do pet godina – takozvana Opcija 5, odnosno do dve godine – takozvana Opcija 3.

Ministarka je navela da su nakon prihvatanja socijalnog programa usledile izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 2014. godine, kojima su promenjeni uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju i uvedena je prevremena starosna penzija, a sve sa primenom od 1. januara 2015. godine.

Prema njenim rečima, zbog promene uslova za sticanje prava na starosnu penziju, odnosno kako više nije postojala starosna penzija po osnovu “punog staža”, navedena lica nisu ispunjavala ni propisan uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju, pa su bila prinuđena da se opredele za prevremenu starosnu penziju, koja uključuje i takozvane “penale”, odnosno trajno umanjenje iznosa penzije za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju pre navršenih 65 godina života.

Kisić Tepavčević je navela da je Vlada Srbije zbog nastalih okolnosti pokušala da spreči dalje usložnjavanje problema i odlučeno je da se to pitanje uredi zakonskim odredbama.

Predlog zakona sadrži i odredbe koje uređuju pitanje statusa osiguranika poljoprivrednika koji obavljaju ugovorene poslove, s obzirom na angažovanje poljoprivrednika prema propisima o angažovanju na sezonskim i drugim poslovima, ukazala je ministarka.

Izmenama se vrše i preciziranja u vezi sa utvrđivanjem staža osiguranja za “frilensere”, koji su u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju inače još odavno prepoznati kao osiguranici samostalnih delatnosti, objasnila je Kisić Tepavčević.

I ovim osiguranicima se, kako je dodala, staž osiguranja računa na isti način kao za sve osiguranike koji ostvaruju ugovorenu naknadu.

Prema njenim rečima, predlogom zakona je propisano i da se porodična penzija iza smrti osiguranika ne određuje od prevremene starosne penzije, već od starosne ili invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti, čime se korisnici porodične penzije po osnovu umrlog korisnika prevremene starosne penzije dovode u povoljniji položaj.

Kisić Tepavčević je navela da predloženo rešenje sadrži i odredbu koja propisuje utvrđivanje razlike do najnižeg iznosa penzije za korisnike penzije kojima je iznos penzije niži od najnižeg iznosa penzije, a koji su ostvarili inostranu penziju.

Ministarka je najavila da će se reforma sistema penzijskog i invalidskog osiguranja nastaviti u narednom vremenskom periodu.