Umanjenje računa većem broju domaćinstava

(Last Updated On: )

Spremna je nova uredba o energetski ugroženom kupcu, kojom se planira povećanje broja energetski ugroženih kupaca kroz unapređenje kriterijuma, tako da će umesto sadašnjih oko 70.000 ubuduće ovakve povoljnosti moći da koristi tri puta veći broj domaćinstava, i na taj način će sniziti račune i za električnu i toplotnu energiju ili za gas, rekao je Zoran Ilić, pomoćnik potpredsednice Vlade i ministarke rudarstva i energetike, prof. dr Zorane Mihajlović.

On je, gostujući na TV Vesti, rekao da se cene energije i energenata u svetu konstantno menjaju i da država novom uredbom obezbeđuje preventivnu zaštitu najugroženijih građana.

„Predlogom uredbe definisali smo granicu prihoda do koje se može steći status energetski ugroženog kupca. Za domaćinstva sa jednim članom granica prihoda trenutno iznosi 15.115 dinara, dok  je planirano  povećanje na 18.258 dinara. Za domaćinstva koja imaju šest i više članova, sa 36.338 dinara planirano je povećanje na više od 70.000 dinara. Prošle godine je 68.120 domaćinstava iskoristilo pravo za umanjenje računa i ovom uredbom omogućavamo da veći broj njih snizi račune, ali ne samo za električnu energiju ili gas, kako je do sada bio slučaj, već i za toplotnu energiju“ rekao je on.

Ilić je istakao da će gotovo 200.000 domaćinstava steći status energetski ugroženog kupca i da su unapređeni kriterijumi kako bi veći broj ljudi mogao da snizi račune za električnu i toplotnu energiju.

„Svi socijalno ugroženi građani, primaoci dečjeg dodatka i drugih socijalnih naknada, moći će da steknu status energetski ugroženog kupca. Uveli smo i novi osnov, zdravstveni kriterijum, prema kome ukoliko imate člana domaćinstva koji zbog bolesti mora da bude stalno priključen na aparate i neophodna mu je električna energija za održavanje u životu, takvo domaćinstvo bez obzira na materijalni status „Elektrodistribucija“ neće isključiti sa sistema. Takođe, nova uredba pomoći će i poljoprivrednim domaćinstvima koja će moći da postanu korisnici pomoći u nabavci energenata i energije samo na osnovu svojih primanja, bez obzira na veličinu imanja kojim raspolažu“, rekao je on.

Pomoćnik ministarke je podsetio da Srbija godišnje troši 40 odsto više energije u odnosu na zemlje EU i da su Vlada i Ministarstvo u saradnji sa lokalnim samoupravama obezbedili pomoć građanima kako bi unapredili energetsku efikasnost u svojim domaćinstvima.

 „Povećanje energetske efikasnosti i smanjenje potrošnje energije je ekvivalentno proizvodnji energije iz jedne elektrane. Obezbedili smo finansijsku podršku građanima u iznosu od 50 odsto ukupnih troškova za zamenu dotrajale stolarije i krovova, a pružićemo pomoć i za ugradnju fotonaponskih panela. Time će građani moći da postanu proizvođači-potrošači električne energije, čime će značajno umanjiti svoje račune“, zaključio je Ilić.