Vozilo možete kupiti i odmah prodati

(Last Updated On: )

Samo dva dana nakon obraćanja Zaštitnika građana sa zahtevom za ukidanje zabrane otuđenja novih vozila u trajanju od 60 dana, Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo je depešu svim organizacionim jedinicama kojom se ukida obaveza evidentiranja ove zabrane za nova motorna i priključna vozila kupljena od ovlašćenih distributera u Republici Srbiji.

Zaštitnik građana je po sopstvenoj inicijativi 5. oktobra 2020. godine, posle saznanja dobijenih od građana da MUP kupcima novih vozila zabranjuje otuđenje na 60 dana od dana kupovine, pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada MUP-a.

U odgovoru koji je dostavio Zaštitniku građana, MUP navodi da je Uprava kriminalističke policije obavestila Upravu za upravne poslove da sa aspekta nadležnosti te uprave ne postoje smetnje da se za nova motorna i priključna vozila, kupljena od distributera u Srbiji, nakon podnošenja zahteva za registraciju u saobraćajnu dozvolu ne upisuje zabrana otuđenja vozila u trajanju od 60 dana i da vlasnici tih vozila ne potpisuju izjavu na obrascu INT 1.

„Svim organizacionim jedinicama linije rada ove Uprave dana 7. oktobra 2020. godine dostavljena je instruktivna depeša da se od dana prijema navedene depeše, obaveza evidentiranja zabrane otuđenja vozila u trajanju od 60 dana u saobraćajnoj dozvoli i potpisivanje izjave na obrascu INT 1 ne odnosi na nova motorna i priključna vozila kupljena od ovlašćenih distributera u Republici Srbiji“, navodi MUP.

„Za sva ostala nova i korišćena motorna vozila uvezena iz inostranstva, u postupku registracije vrši se provera činjenice da li su kradena u inostranstvu, na način i po postupku utvrđenom Uputstvom“, naveo je MUP.